PCG logo

Βιωσιμότητα X PCG

1. Δέσμευση στη Δημιουργία Αξίας

Όταν ιδρύσαμε την PCG το 2021, επιλέξαμε να βάλουμε τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας και του DNA μας. Eστιάζουμε στη Στρατηγική, τις Διαδικασίες & τη Διακυβέρνηση, το Περιβάλλον, την Κοινωνία & τα Κοινωνικά ζητήματα, έτσι ώστε η προσέγγισή μας να είναι πραγματικά ολοκληρωμένη και σφαιρική.

Σε αρκετούς τομείς δεν είμαστε ακόμα τέλειοι, αλλά συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε και να κάνουμε ένα βήμα τη φορά με στόχο να εναρμονίσουμε την PCG με τις αρχές και τις σύγχρονες πρακτικές της βιωσιμότητας. Επιδιώκοντας όλα αυτά, εξελισσόμαστε διαρκώς και αντιλαμβανόμαστε τη βιωσιμότητα ως καθήκον αλλά και ως πρόκληση. Στην ουσία, η αποστολή μας είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας όχι μόνο για τους συναδέλφους μας αλλά και για τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, τους συνανθρώπους μας και το περιβάλλον.

Το παράρτημα Βιωσιμότητα X PCG παρέχει μια επισκόπηση των εκθέσεων που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή για τη βιωσιμότητα και το αποτύπωμα άνθρακα, καθώς και για τα γενικά μέτρα που εφαρμόζουμε εντός της PCG για τη δημιουργία περαιτέρω προστιθέμενης αξίας.

2. Στρατηγική & Δομή

Η Βιωσιμότητα X PCG αποτελεί γέφυρα για την ισχυροποίηση και την επέκταση της βιωσιμότητας στην εταιρεία. Όπως έχουμε τονίσει, δίνουμε βάρος στη Στρατηγική, τις Διαδικασίες & τη Διακυβέρνηση, καθώς και σε θέματα Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ευθύνης.

Οι προσπάθειές μας απευθύνονται προς κάθε ομάδα, μέλος και στοιχείο της κοινότητάς μας: συναδέλφους, πελάτες, συνεργάτες, το ευρύτερο κοινό και το περιβάλλον. Απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία περαιτέρω προστιθέμενης αξίας με συνέχεια και συνέπεια, κάτι για το οποίο δουλεύουμε ακατάπαυστα και βελτιωνόμαστε καθημερινά.

Στρατηγική

Προκειμένου να καθιερωθεί η βιωσιμότητα, ως νοοτροπία και ως πρακτική, απαιτείται σαφής στρατηγική με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Η στρατηγική αυτή αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζονται όλες οι δραστηριότητες, οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα που λαμβάνουμε.

Διαδικασίες & Διακυβέρνηση

Η καθημερινή μας δραστηριότητα βασίζεται σε πολλαπλές διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές. Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε αυτές, ή ακόμα και η ανάπτυξη νέων, είναι καταλυτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της PCG.

Περιβάλλον

Εδώ το κεντρικό μας μέλημα είναι ο εντοπισμός, η ανάλυση και τελικά η μείωση του αποτυπώματος CO₂. Προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό, διεξάγουμε ετήσιες εκτιμήσεις για το κλίμα, τις οποίες συμπεριλαμβάνουμε στην έκθεσή μας για τη βιωσιμότητα. Στη συνέχεια και βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης, λαμβάνουμε ανάλογα μέτρα και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν όλους τους συναδέλφους μας να δραστηριοποιούνται και να συμβάλλουν.

Κοινωνία & Κοινωνικά ζητήματα

Έχουμε την ευθύνη να προσφέρουμε στους συναδέλφους μας ένα ενδυναμωτικό εργασιακό περιβάλλον όπου μπορούν να εξελιχθούν, στους πελάτες μας λύσεις με πραγματική προστιθέμενη αξία, και στους συνεργάτες μας μια σχέση εμπιστοσύνης και ισότητας. Όλα τα παραπάνω, που δεν είναι απλά ευθύνες αλλά και δεσμεύσεις, διακρίνονται ξεκάθαρα στις αξίες μας και τεκμηριώνονται στην ετήσια έκθεσή μας για τη βιωσιμότητα.

3. PCG X Έκθεση Βιωσιμότητας

Στην Έκθεση Βιωσιμότητάς μας για το 2021, μπορείτε να μάθετε πώς εστιάσαμε σε μια βιώσιμη προσέγγιση κατά τη διάρκεια του πρώτου οικονομικού έτους της PCG. Φυσικά, βασιστήκαμε στους τέσσερις βασικούς πυλώνες: Στρατηγική, Διαδικασίες & Διακυβέρνηση, Περιβάλλον, και Κοινωνία & Κοινωνικά ζητήματα.

Κατεβάστε την 'ΕκθεσηExternal Link

Βιωσιμότητα X PCG: Μια Διαδρομή στον Χρόνο

  • Ιούλιος 2021: Η PCG ιδρύεται και η βιωσιμότητα ενσωματώνεται στον πυρήνα της εταιρικής της ταυτότητας
  • Σεπτέμβριος 2021: Συνάπτεται συνεργασία με την ειδική στη βιωσιμότητα, VERSO GmbH
  • Μάιος 2021: Εγκαινιάζονται τα Learning Lunches ως εσωτερικό εργαλείο ψηφιακής εκπαίδευσης
  • Σεπτέμβριος 2022: Δημιουργείται Τεχνική Ομάδα για την Καινοτομία & Εκπαίδευση των Ειδικών της PCG (Tech-Group for Innovative Technological Advancement and Education of PCG Experts)
  • Νοέμβριος 2022: Ανακοινώνονται οι Διεθνείς Εταιρικές Αξίες της PCG (International PCG Corporate Values)
  • Δεκέμβριος 2022: Παρουσιάζεται το Διεθνές Όραμα & Αποστολή της PCG (International PCG Vision and Mission)
  • Ιανουάριος 2023: Ακολουθεί η προδημοσίευση της Πρώτης Έκθεσης Βιωσιμότητας & Αποτυπώματος Άνθρακα της PCG για το 2021 (First Sustainability Report & Carbon Footprint for 2021)
  • Φεβρουάριος 2023: Εισάγεται ο Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας (International Code of Conduct)
  • Μάιος 2023: Η PCG καλείται στο podcast για τη Βιωσιμότητα "Gewinne Zukunft" (Win Future)

4. PCG Χ Εταιρικό κλιματικό αποτύπωμα

Στο τρέχον μας αποτύπωμα CO₂ για το 2021, προσδιορίζουμε τις συνολικές εκπομπές άνθρακα της εταιρείας και τους βασικούς παράγοντες που θα συμβάλλουν στη μείωσή τους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Οι τιμές αυτές συμπεριλαμβάνονται επίσης στην Έκθεση Βιωσιμότητας για το ίδιο έτος.

Μάθετε περισσότεραExternal Link

5. Επικοινωνία

Alina Schneider

Head of Sustainability