PCG logo

Επιχειρησιακή Συνέχεια με Google Workspace

Εξασφαλίστε Επιχειρησιακή Συνέχεια / Business Continuity, με Google Workspace (GWS) για αδιάκοπη λειτουργία ακόμα και σε καταστάσεις κρίσης. Μία ισχυρή εναλλακτική λύση συνεργασίας με άμεση ενεργοποίηση για τη διατήρηση της επικοινωνίας και της παραγωγικότητας.

Βήματα

Βήμα 1: Google Workspace Accelerate Workstream (προαιρετικό)

Ξεκινάμε με μια εισαγωγική σειρά από workshops για την ομάδα σας, έτσι ώστε να εξοικειωθεί με τις λειτουργίες, τα concepts και τα οφέλη του GWS. Συμπεριλαμβάνουμε ένα Proof of Concept, συζήτηση και ανάλυση της υπάρχουσας στρατηγικής σας για την Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management - BCM Strategy), και εξετάζουμε το πώς μπορεί να ενσωματωθεί σε αυτή το GWS.

Βήμα 2: BCM με Google Workspace Jumpstart

Στη συνέχεια ρυθμίζουμε το Google Workspace Organisation, που περιλαμβάνει τη διαχείριση αδειών και τον καθορισμό των εργαζομένων για τους οποίους θα ενεργοποιηθεί το GWS κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, προσδιορίζουμε και συγχρονίζουμε τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας και καθιερώνουμε βασικό έλεγχο πρόσβασης. Παρέχουμε επίσης admin users, σε συνδυασμό με τη δημιουργία και τεκμηρίωση ενός governance concept.

Βήμα 3: Εκπαίδευση - Eμβαθυνση στο GWS & Άσκηση BCM (προαιρετικό)

Στη φάση αυτή, εκπαιδεύουμε την ομάδα σας με εργαλεία του Google Workspace εξηγώντας τη χρήση τους. Επίσης σχεδιάζουμε, εκτελούμε και τεκμηριώνουμε μια (εικονική) άσκηση BCM.

Βήμα 4: Chrome Enterprise & Chromebooks (προαιρετικό)

Αναλαμβάνουμε την προμήθεια και το setup των Chromebooks για επιλεγμένο προσωπικό, έχοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις ρυθμίσεις. Το Google Chrome Enterprise υλοποιείται βάσει των απαιτήσεών σας και το setup γίνεται για να εξισορροπήσει την ασφάλεια με τη χρηστικότητα.

Βήμα 5: Managed Cloud Operations (προαιρετικό)

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση του συστήματος και τη συντήρηση του Google Workspace περιβάλλοντός σας. Επιπρόσθετα, ελέγχουμε και παρακολουθούμε alerts για το GWS fallback (εφεδρικό) περιβάλλον. Η ομάδα μας είναι επίσης προετοιμασμένη για να ανταποκριθεί και να παράσχει VIP υποστήριξη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης αδρανών λογαριασμών.

Πλεονεκτήματα & Οφέλη

Αβίαστη Επιχειρησιακή Συνέχεια
Αβίαστη Επιχειρησιακή Συνέχεια

Εξασφαλίζετε συνεχείς δυνατότητες επικοινωνίας και εργασίας, που μένουν ανεπηρέστες ακόμα και σε περιπτώσεις κρίσης όπως π.χ. τη διακοπή λειτουργίας του Microsoft 365.

Συμμόρφωση
Συμμόρφωση

Ανταποκρίνεστε στις ισχύουσες απαιτήσεις συμμόρφωσης σχετικά με την Επιχειρησιακή Συνέχεια, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών BaFin, KRITIS, RCE, NIS2, DORA κ.λπ.

Απόκτηση Γνώσης
Απόκτηση Γνώσης

Αποκτάτε βαθιά γνώση για το Google Workspace και των στρατηγικών BCM μέσω workshops και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Οικονομικά Αποδοτική Λύση
Οικονομικά Αποδοτική Λύση

Αφενός πληρώνετε το κόστος άδειας χρήσης του GWS μόνο όταν ενεργοποιείται η εφεδρική λύση, αφετέρου αποφεύγετε το οικονομικό κόστος της ζημιάς στη φήμη της εταιρείας σας που θα προέκυπτε από παρατεταμένες διακοπές στη λειτουργία της.

Πρόσβαση σε Chromebooks
Πρόσβαση σε Chromebooks

Το (προαιρετικό) Chromebook setup για επιλεγμένο προσωπικό σας παρέχει επιπρόσθετη προσβασιμότητα και ευκολία στη λειτουργία.

Εξασφαλίστε Επιχειρησιακή Συνέχεια με το Google Workspace

Επιχειρησιακή Συνέχεια με το Google Workspace

Περισσότερες λεπτομέρειες
chevron
  • Διαγνωστικό workshop, εισαγωγικό στο GWS και καθοριστικό για τη BCM στρατηγική σας [προαιρετικά]

  • Setup του Google Workspace Organisation

  • Εμβάθυνση στο GWS Collaboration & Άσκηση BCM [προαιρετικά]

  • Εγκατάσταση Chromebook & Google Chrome Enterprise [προαιρετικά]

Η Συνεργασία μας με την Google

partnership-badge
3
Εξειδικευσεις στο Google Cloud
2000+
Επιτυχημένα projects
100+
Πιστοποιησεις Google Cloud

Είμαστε υπερήφανοι για τη θέση μας ανάμεσα στους πρωτοπόρους της Google Cloud σκηνής στην Ευρώπη. Ως πιστοποιημένος Google Premier Partner και Managed Service Provider (MSP), ηγούμαστε στον χώρο με τεχνογνωσία που συμπεριλαμβάνει τη μετάβαση διάφορων workloads στο Google Cloud, τη βελτιστοποίηση περιβαλλόντων Google Workspace, καθώς και την έξυπνη διαχείριση συσκευών με το Chrome Enterprise. Με πιστοποιήσεις στους τομείς Work Transformation Enterprise, Infrastructure και Cloud Migration, αποτελούμε τον ιδανικό συνεργάτη σας για να επιτύχετε λειτουργική αριστεία και καινοτομία, με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Οι πελάτες μας

Chevron prev
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Chevron next

Διαβάστε για την εμπειρία μας: Επιχειρησιακή Συνέχεια με Google Workspace

Case study
Τηλεπικοινωνίες
Καλύτερο event management με serveless πλατφόρμα και AWS Lambda

Η Festyvent αξιοποιεί τεχνολογίες της AWS για μεγαλύτερη κλιμακωσιμότητα και χαμηλότερο κόστος στο event management. Διαβάστε πώς έγινε η στροφή σε ένα πιο αποδοτικό και οικονομικό σύστημα με μια serverless λύση.

Μαθετε περισσοτερα
Άρθρο
Πώς να επιτύχετε Λειτουργική Αριστεία στο Cloud: Ένας πλήρης οδηγός

Ένας οδηγός για τον πυλώνα 'Λειτουργική Αριστεία' του AWS Well-Architected Framework: Η σημασία της βελτίωσης των διαδικασιών, της αυτοματοποίησης και της συνεχούς βελτίωσης των λειτουργιών στο cloud.

Μαθετε περισσοτερα
Άρθρο
O πυλώνας 'Αξιοπιστία' στο AWS Well-Architected Framework

Μια πλήρης ανάλυση του πυλώνα "Αξιοπιστία" στο AWS Well-Architected Framework: αντίκτυπο, στρατηγικές για την ανθεκτικότητα, πρακτικές εφαρμογές και ο καθοριστικός ρόλος του στις επιδόσεις συστήματος και τη φήμη.

Μαθετε περισσοτερα
Άρθρο
Απαιτήσεις Συμμόρφωσης στο cloud: Όλες οι απαντήσεις, απλά.

Μελετάμε την πολυπλοκότητα της συμμόρφωσης στο cloud: Ανακαλύψτε πώς εξελίσσονται οι κανονισμοί και πώς οι hyperscalers, όπως η AWS, το Azure και το Google Cloud, απλοποιούν τη συμμόρφωση.

Μαθετε περισσοτερα
Εμφάνιση όλων

Ας συνεργαστούμε

United Kingdom
Arrow Down