PCG logo
Άρθρο

Βελτιστοποίηση κόστους με το AWS Well-Architected Framework

customHeroImage
Βελτιστοποίηση κόστους δεν είναι μόνο η εξοικονόμηση χρημάτων. Είναι και το να εξασφαλίζουμε ότι τα workloads σας στηρίζουν τους στόχους της επιχείρησής σας. Με το AWS Well-Architected Framework, εξασφαλίζετε ότι τα workloads σας είναι τόσο οικονομικά αποδοτικά, όσο και συμβατά με την επιχείρηση.
John Walicki
Principal Architect
 @ 
AWS

Για τους ανερχόμενους επιχειρηματίες, μία από τις μεγαλύτερες, συχνότερες εκπλήξεις, είναι ότι η επιτυχία φέρνει περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Εν τέλει, ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους αποτυχίας των νέων επιχειρήσεων είναι ότι τα έξοδά τους αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι τα έσοδα. Μερικές φορές μάλιστα, αυτό οδηγεί στην χαώδη κατάσταση όπου η εταιρεία καταρρέει ή και κλείνει ενώ έχει ακόμα να διαχειριστεί αμέτρητες παραγγελίες και πελάτες.

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα δούμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μειώσετε τα κόστη σας, και θα εμβαθύνουμε στους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μένετε ήσυχοι ότι οι δαπάνες σας είναι πάντα βελτιστοποιημένες.

image-cabbd3715fd0

Παράγοντες Κόστους (Cost Drivers) στο AWS Cloud

Πριν εξετάσουμε τα πρακτικά βήματα για τη μείωση των δαπανών σας, είναι απαραίτητο να κατανοήσετε ποιοι είναι οι κύριοι τομείς χρήσης του cloud που ενδέχεται να "φουσκώσουν" τους λογαριασμούς:

 1. Το κόστος computing στο AWS Cloud σχετίζεται με τα έξοδα λειτουργίας εικονικών μηχανών (VMs) και server instances. Μεγάλο ρόλο στον καθορισμό του παίζουν οι διάφορες επιλογές τιμολόγησης, όπως On-Demand Instances, Reserved Instances και Spot Instances.
 2. Το κόστος αποθήκευσης αφορά τις χρεώσεις για την αποθήκευση των δεδομένων σας στο AWS Cloud, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών όπως το Amazon S3, τα EBS volumes και το Glacier, η καθεμία με τη δική της δομή τιμολόγησης.
 3. Το κόστος μεταφοράς δεδομένων αναφέρεται στις χρεώσεις που προκύπτουν όταν τα δεδομένα σας μετακινούνται μεταξύ υπηρεσιών AWS, γεωγραφικών περιοχών ή στο ίντερνετ, ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται.
 4. Το κόστος δικτύου περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται με τη μεταφορά δεδομένων σε στοιχεία δικτύωσης (networking components) του AWS Cloud, όπως το Virtual Private Cloud (VPC), η πύλη NAT και ο Elastic Load Balancer (ELB).
 5. Άλλοι παράγοντες περιλαμβάνουν πρόσθετες δαπάνες πέραν των πρωταρχικών cost drivers, όπως τα προγράμματα υποστήριξης της AWS (AWS Support Plans), οι υπηρεσίες Backup, και η καταχώρηση domain, οι οποίες συμβάλλουν στα συνολικά έξοδα στην AWS.

Εφαρμόζοντας Στρατηγικές Βελτιστοποίησης Κόστους

Υπάρχουν κάποια σαφή βήματα καθώς και διάφορα εργαλεία διαχείρισης κόστους, για να είστε προστατευμένοι από το ενδεχόμενο δραματικής αύξησης δαπανών.

Πρακτικά Βήματα για Εξοικονόμηση Κόστους

1. Σωστό Μέγεθος Πόρων

Για σωστό προσδιορισμό των πόρων, προαπαιτούμενο είναι οι τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τους τύπους των instances και τις λύσεις αποθήκευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αποδοτικότητας και σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά τους κατάλληλους τύποι instances και να ρυθμίσετε τις λύσεις αποθήκευσης με ακρίβεια, έτσι ώστε να εξυπηρετούν απόλυτα τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του workload. Αποτέλεσμα θα είναι η μεγιστοποίηση της χρήσης των πόρων σας, ενώ τα περιττά έξοδα θα ελαχιστοποιηθούν.

image-db9167b4f4a9

2. Εργαλεία της AWS για Cost Management

Με τα εργαλεία διαχείρισης κόστους της AWS αποκτάτε πολύτιμες πληροφορίες και έλεγχο των δαπανών σας για μεγαλύτερη αποδοτικότητα κόστους. Η μεγάλη γκάμα των ισχυρών εργαλείων της AWS περιλαμβάνει:

 • AWS Cost Explorer: Σας βοηθά να οπτικοποιείτε και να αναλύετε τις επαναλαμβανόμενες δαπάνες σας, και συνεπώς να έχετε μια καλύτερη εικόνα για αυτές, να προβλέπετε τα κόστη σας και να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις σχετικά με αυτά.
 • AWS Budgets: Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίζετε εξατομικευμένους προϋπολογισμούς για τις δαπάνες και τη χρήση που κάνετε, με ειδοποιήσεις όταν πλησιάζουν ή ξεπερνούν τα όρια. Έτσι εξασφαλίζετε καλύτερο έλεγχο κόστους και αποφεύγετε αναπάντεχες υπερβάσεις του προϋπολογισμού σας.
 • AWS Trusted Advisor σας προσφέρει εξατομικευμένες συστάσεις και ελέγχους για την ασφάλεια, τη βελτιστοποίηση του κόστους και τη βελτίωση των επιδόσεών σας, ώστε να αντιμετωπίζετε προληπτικά πιθανές ανεπάρκειες κόστους και να μεγιστοποιείτε την αξία των επενδύσεών σας στην AWS.

3. Η βελτιστοποίηση κόστους ως μέρος του Σχεδιασμού

Όλες αυτές οι συμβουλές και τα τρικ είναι μεν πολύ χρήσιμα για να μειώσετε τις δαπάνες σας, αλλά όταν ένα project είναι σε προχωρημένο στάδιο, δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά με μια στρατηγική στην ουσία "αντιδραστική".

Πολλές από τις υπερβολικές δαπάνες σε ένα project είναι συχνά η συνέπεια των πρόωρων αποφάσεων στη διαδικασία σχεδιασμού. Αν μιλάμε σοβαρά για βελτιστοποίηση του κόστους, είναι ζωτικής σημασίας να συμπεριλάβετε καλές πρακτικές, τόσο στις επιχειρηματικές αποφάσεις όσο και στις τεχνικές, και να σχεδιάσετε τις διαδικασίες σας ανάλογα.

Τώρα, πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε το κόστος για κάτι που δεν υπάρχει ακόμα; Η απάντηση βρίσκεται στα οφέλη της εμπειρίας και των μεθοδολογιών που έχουν δοκιμαστεί και είναι εγγυημένα καλές.

image-55bb0e5f901a

Το AWS Well-Architected Framework

Το AWS Well-Architected Framework (WAF) είναι ένα τέλειο παράδειγμα μεθοδολογίας που βασίζεται σε εκτεταμένη τεχνογνωσία, εξειδίκευση, εμπειρία και δοκιμές. Αποτελεί ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ασφαλών και αποδοτικών cloud εφαρμογών. Περιλαμβάνει τους εξής έξι πυλώνες (Six Pillars):

Λειτουργική αριστεία (διασφαλίζει την αξιοπιστία και την κλιμακωσιμότητα),

Ασφάλεια (προστατεύει από απειλές και παραβιάσεις),

Αξιοπιστία (διασφαλίζει συνεχείς επιδόσεις),

Αποδοτικότητα (βελτιστοποιεί τη χρήση πόρων) και

Βιωσιμότητα (ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις).

Η τήρηση αυτών των πρακτικών επιτρέπει τη δημιουργία αξιόπιστων, ασφαλών και βιώσιμων cloud εφαρμογών.

O 6ος πυλώνας είναι εκείνος της βελτιστοποίησης κόστους (Cost Optimisation Pillar) και αφορά στη βελτιστοποίηση των δαπανών του AWS workload. Περιλαμβάνει μέτρα όπως η επιλογή των κατάλληλων υπηρεσιών AWS, η αξιοποίηση των πόρων και η χρήση features για εξοικονόμηση κόστους, όπως π.χ. Reserved Instances και Spot Instances.

Ακολουθώντας αυτές τις πρακτικές μειώνετε το κόστος στο AWS Cloud, διατηρώντας όμως υψηλή απόδοση και αξιοπιστία.

Ο Πυλώνας της Βελτιστοποίησης Κόστους

Το AWS Well-Architected Framework παρέχει ένα πλήρες σύνολο βέλτιστων πρακτικών για τη βελτιστοποίηση του κόστους. Ακολουθώντας αυτές τις πρακτικές, διασφαλίζετε ότι τα workloads σας είναι οικονομικά αποδοτικά και αποτελεσματικά.
Adrian Cockcroft
VP of Engineering
 @ 
AWS

Design Principles (Αρχές Σχεδιασμού)

Μαζί με μια λεπτομερή διαδικασία για την ανάλυση των workflows σας, το WAF προτείνει κάποιες γενικές αρχές σχεδιασμού που καθοδηγούν τη διαδικασία:

 1. Εφαρμόστε Cloud Financial Management: Επενδύστε στην ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω απόκτησης γνώσεων, προγραμμάτων και πόρων ειδικά αφιερωμένων στη χρηματοοικονομική διαχείριση cloud.
 2. Υιοθετήστε ένα Μοντέλο Κατανάλωσης: Προσαρμόστε τη χρήση με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής σας, όπως η διακοπή μη-απαραίτητων πόρων σε περιόδους αδράνειας.
 3. Μετρήστε τη συνολική αποδοτικότητα: Αξιολογήστε την παραγωγή σας και τα σχετικά κόστη παράδοσης.
 4. Εξαλείψτε τις δαπάνες για τις στάνταρντ απαιτητικές εργασίες: Εκμεταλλευτείτε τις Managed Services της AWS για να απαλλαγείτε από τις λειτουργίες του κέντρου δεδομένων, και να εστιάσετε σε projects με επίκεντρο τον πελάτη που παράγουν μοναδική αξία για την επιχείρησή σας.
 5. Αναλύστε και κατανείμετε τις δαπάνες ορθολογικά: Αξιοποιήστε τη διαφάνεια κόστους του cloud για να εντοπίσετε τα κόστη του workload και να αντιστοιχίσετε τις δαπάνες σε ροές εσόδων και μεμονωμένους χρήστες. Έτσι θα μπορέσετε να κάνετε καλύτερη βελτιστοποίηση πόρων, με μεγαλύτερες ευκαιρίες μείωσης κόστους.

Οι αρχές αυτές τονίζουν τη σημασία των στρατηγικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των cloud πόρων, και επιτρέπουν στην επιχείρησή σας να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητά της ως προς το κόστος.

Επιπλέον, εφαρμόζοντας αυτοματοποιήσεις με αυτές τις αρχές, μπορείτε να απλοποιήσετε και να βελτιώσετε περαιτέρω τις διαδικασίες σας, να μειώσετε τα χειροκίνητα σφάλματα και να βελτιστοποιήσετε τη χρήση των πόρων.

GTM & Κόστος

Μια Go-To-Market (GTM) στρατηγική προσαρμοσμένη σε αυτές τις αρχές, διασφαλίζει επιπλέον ότι οι προσπάθειες βελτιστοποίησης κόστους συμβαδίζουν με τους στόχους της επιχείρησής σας, με αποτέλεσμα μια πιο βιώσιμη και κερδοφόρα πορεία στο cloud.

Αυτή η ολιστική προσέγγιση όχι μόνο ελαχιστοποιεί το κόστος, αλλά και μεγιστοποιεί την αξία που προκύπτει από τις επενδύσεις στο cloud, δίνοντάς σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα ψηφιακό επιχειρηματικό τοπίο που εξελίσσεται ραγδαία.

Case Studies

Τώρα που είδαμε τη θεωρία και διαβάσαμε λεπτομέρειες για τις βέλτιστες πρακτικές, θα δούμε και μερικά πραγματικά, πρακτικά παραδείγματα λύσεων και συστηματικής ανάλυσης που προέκυψαν μέσω του Well-Architected Framework.

Bokborsen: Χαμηλότερα κόστη και ένα καλύτερο σύστημα email

image-3bb6cd72d93e

Για την Bokbörsen, ένα κορυφαίο σουηδικό online marketplace, το cost management εστίασε στην ανανέωση του συστήματος email. Το αρχικό σύστημα δυσκολευόταν με τον υψηλό όγκο email, γι' αυτό αντικαταστήσαμε τον SMTP server με το Simple Email Service (SES) της Amazon για μεγαλύτερη ταχύτητα και κλιμάκωση.

Αυτή η μετάβαση στο AWS SES - μια υπηρεσία pay-as-you-go - έκανε δυνατή την τιμολόγηση με μεγαλύτερη ακρίβεια, εξαλείφοντας έτσι τις σπατάλες και μειώνοντας το κόστος. Η εισαγωγή των λειτουργιών AWS Lambda βελτίωσε περαιτέρω την απόδοση του συστήματος με ένα μοντέλο τιμολόγησης βάσει κατανάλωσης, οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Το αποτέλεσμα αυτής της ορθολογικής προσέγγισης ήταν ένα δραματικά καλύτερο cost scenario για την εταιρεία.

Teevolution: AWS Mobile Services για βέλτιστο κόστος και flow

image-7dced129002b

Η Teevolution είναι μια γνωστή σουηδική εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται σε προϊόντα σχετικά με το γκολφ. Στη συνεργασία μας χρησιμοποιήσαμε τις υπηρεσίες AWS Mobile Services για να βελτιστοποιήσουμε το κόστος ενός σημαντικού app project για κινητά. Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε να κάνουμε με αυξανόμενες δαπάνες και μια αναποτελεσματική αρχιτεκτονική, ζητήματα που αντιμετωπίσαμε με μια αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής με AWS Lambda για τιμολόγηση βάσει κατανάλωσης, καθώς και AWS Step Functions για μέγιστη αποτελεσματικότητα του workflow.

Σε δεύτερη φάση, εφαρμόσαμε έξυπνο throttling και AWS Auto Scaling για δυναμικές προσαρμογές των πόρων. Το αποτέλεσμα που παραδώσαμε ήταν μια οικονομικά αποδοτική, κλιμακούμενη και υψηλής απόδοσης αρχιτεκτονική εφαρμογών για κινητά.

Συμπεράσματα

Όπως είδαμε, η βελτιστοποίηση του κόστους στο AWS Cloud είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Μέσω της κατανόησης των cost drivers και την εφαρμογή πρακτικών βημάτων με τα εργαλεία διαχείρισης κόστους AWS, οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πόρων χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Η ενσωμάτωση του Well-Architected Framework της AWS, συμπεριλαμβανομένου του πυλώνα Cost Optimisation, εξασφαλίζει οικονομικά αποδοτικές, ασφαλείς και βιώσιμες εφαρμογές cloud. Η υιοθέτηση της βελτιστοποίησης κόστους ως κεντρική στρατηγική, μεγιστοποιεί τις επενδύσεις AWS για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Διαβάστε επίσης:

 1. What is the Well-Architected Framework
 2. Cost Optimisation Pillar - AWS Well-Architected FrameworkExternal Link
 3. A Beginner’s Guide to AWS Cost Management External Link
 4. AWS Well-Architected Framework Review (WAFR)

Είστε έτοιμοι;

Θέλετε να βελτιστοποιήσετε το κόστος στην AWS και να αυξήσετε την οικονομική αποδοτικότητα της επιχείρησής σας; Με καθοδήγηση απο ειδικούς και δοκιμασμένες στρατηγικές, σας παρέχουμε λύσεις που εναρμονίζουν τα workloads με τους στόχους σας ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν τις δαπάνες. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ξεκλειδώστε τις προοπτικές της υποδομής σας!

Μαθετε περισσοτερα
Υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν

Περισσότερα

Άρθρο
Πώς να επιτύχετε Λειτουργική Αριστεία στο Cloud: Ένας πλήρης οδηγός

Ένας οδηγός για τον πυλώνα 'Λειτουργική Αριστεία' του AWS Well-Architected Framework: Η σημασία της βελτίωσης των διαδικασιών, της αυτοματοποίησης και της συνεχούς βελτίωσης των λειτουργιών στο cloud.

Μαθετε περισσοτερα
Άρθρο
O πυλώνας 'Αξιοπιστία' στο AWS Well-Architected Framework

Μια πλήρης ανάλυση του πυλώνα "Αξιοπιστία" στο AWS Well-Architected Framework: αντίκτυπο, στρατηγικές για την ανθεκτικότητα, πρακτικές εφαρμογές και ο καθοριστικός ρόλος του στις επιδόσεις συστήματος και τη φήμη.

Μαθετε περισσοτερα
Άρθρο
Kαλύτερο cloud development: O κρίσιμος ρόλος των Διαγραμμάτων Αρχιτεκτονικής

Ανακαλύψτε τον ρόλο των Διαγραμμάτων Αρχιτεκτονικής στη συνεργασία και την αποδοτικότητα των ομάδων ανάπτυξης cloud software. Στον ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο του cloud software development, η σαφής επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική συνεργασία και την επιτυχία μιας ομάδας. Προσφέροντας μια οπτική αναπαράσταση του σχεδιασμού και της δομής ενός συστήματος software, τα Διαγράμματα Αρχιτεκτονικής (ΔΑ) βοηθούν τα μέλη της ομάδας να συντονίζονται, να είναι πιο αποτελεσματικά και να ελαχιστοποιούν το ρίσκο.

Μαθετε περισσοτερα
Άρθρο
AWS Well-Architected Framework
Cloud Security
Βελτιστοποίηση Ασφάλειας με το AWS Well-Architected Framework

Ο πυλώνας ασφάλειας του AWS WAF προσφέρει πρακτικές οδηγίες για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να θωρακίσουν το cloud περιβάλλον τους, με διασφάλιση προστασίας δεδομένων, συμμόρφωσης και αποδοτικότητας κόστους.

Μαθετε περισσοτερα
Εμφάνιση όλων

Ας συνεργαστούμε

United Kingdom
Arrow Down