PCG logo

Utveckling av inbyggda applikationer i AWS

Som Advanced AWS Consulting Partner är vi specialiserade på att utforma, hantera, optimera och bygga skalbara applikationer i AWS-molnet. Med hjälp av vår certifierade expertis skapar vi högpresterande och säkra applikationer som är skräddarsydda för att uppfylla era specifika affärsmål.

Olika typer av tjänsteleveranser

Bevis på koncept (Proof of Concept)

Vi hjälper till att skapa ett proof of concept för nya idéer på AWS, så att ni kan validera dem innan ni gör ett större åtagande. Genom att vara partner kan vi också hjälpa dig att få tillgång till AWS-finansiering för ditt Proof of Concept-projekt.

Minsta livskraftiga produkter (Minimum Viable Products = MVP)

Samarbeta med oss för att utveckla en MVP med centrala AWS-funktioner, locka potentiella investerare eller visa upp potentialen i din lösning för intressenter.

Utveckling av mobilappar

Utnyttja vår molnexpertis för att skapa effektiva, mycket responsiva och funktionsrika mobilapplikationer som är skräddarsydda för dina affärsbehov på AWS.

Utveckling av nya områden (Greenfield Development)

Starta ett nytt projekt med vårt stöd, så att ni kan utveckla en applikation som är skräddarsydd för er digitala affärsmodell på AWS, utan begränsningar från äldre system.

Omvandling av applikationer

Vi hjälper dig att utnyttja modern teknik och bästa praxis på AWS för att omvandla, refaktorisera eller optimera dina befintliga applikationer. Optimeringen säkerställer prestanda, skalbarhet, tillgänglighet, tillförlitlighet, hållbarhet och kostnad.

Fördelar med AWS Native Application Development

Expertis inom AWS
Expertis inom AWS

Som Advanced AWS Consulting Partner levererar vi optimerade och skalbara lösningar på AWS, skräddarsydda för ditt företag.

Agilt tillvägagångssätt
Agilt tillvägagångssätt

Våra erfarna team använder en agil, iterativ metodik som säkerställer att affärsmålen ständigt uppfylls. Detta tillvägagångssätt möjliggör snabb anpassning till förändrade krav och ständig förbättring av lösningarna.

Säkerhet och integritet
Säkerhet och integritet

En särskild process säkerställer robust säkerhet på AWS, medan efterlevnad av processen "GDPR Purpose of processing" garanterar dataintegritet och minskar risken för säkerhetsöverträdelser och GDPR-incidenter.

Noll-bugg policy
Noll-bugg policy

Vår strikta noll-bugg policy säkerställer att buggar rapporteras och åtgärdas omgående. Den rigorösa CI/CD-processen för kvalitetssäkring på AWS omfattar automatiserade steg före lanseringen, vilket säkerställer högkvalitativ produktionsleverans.

Skalbara lösningar
Skalbara lösningar

Med hjälp av AWS utformar vi applikationer som skalar i takt med att ditt företag växer.

Optimal prestanda
Optimal prestanda

Applikationerna optimeras så att de presterar på topp och drar nytta av AWS-infrastrukturens snabbhet och tillförlitlighet.

Kostnadseffektivitet
Kostnadseffektivitet

AWS skalbarhet säkerställer kostnadseffektivitet. Du betalar bara för det du använder på AWS.

Kom igång med Utveckling av inbyggda applikationer i AWS

AWS Cloud Native-utveckling

Detaljer
chevron
  • Få skalbara, högpresterande och säkra applikationer som är skräddarsydda för dina affärsbehov.

  • Avancerad konsultpartner för AWS

  • Agil metod för applikationsutveckling

  • GDPR-efterlevnad och robust säkerhet

  • Noll-bugg policy och kontinuerlig förbättring

  • Mångsidiga utvecklingsmöjligheter

Vårt AWS Partnerskap

partnership-badge
4
AWS Competencies
6
Partnerprogram
250+
AWS Certifieringar
300+
Framgångsrika AWS undprojekt

Vår status som AWS Premier Partner visar på vårt djupt rotade engagemang för att leverera exceptionella lösningar i hela AWS ekosystemet. Våra beprövade processer för tjänsteleverans, omfattande certifieringar och ackrediteringar visar vårt engagemang för att säkerställa er framgång i molnet. Genom vår expertis och vårt partnerskap med AWS har vi hjälpt organisationer växa och nå sina affärsmål med hjälp av molnet, oavsett var i sin molnresa de befinner sig. Vi gör detta genom att aktivt delta i program, kompetens och utbildningar som endast är tillgängliga för AWS partners och integrerar detta i vårt tjänsteutbud.

Våra Klienter

Chevron prev
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Chevron next

Våra erfarenheter från Utveckling av inbyggda applikationer i AWS

Artikel
5 enkla sätt molnberäkning kan hjälpa ditt företag

Automatiserade backuppar

Läs mer
Nyheter
Uppgraderingar till AWS Well-Architected Framework för 2023

En uppdatering av 2023 års förändringar i AWS välarkitekterade ramverk: Förbättringar inom säkerhet, effektivitet och införandet av Lens Catalog för skräddarsydd vägledning, med betoning på global tillgänglighet.

Läs mer
Nyheter
PCG uppnår ny AWS Advertising and Marketing Technology Competency

Pressmeddelande om att PCG har uppnått den nya AWS Advertising & Marketing Tech Competency i DCX, som omvandlar digitala kundupplevelser.

Läs mer
Pressmeddelande
PCG uppnår AWS Premier Partner-status

PCG:s molnexpedition når nya höjder med AWS Premier Partner Status.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down