PCG logo

Tjänster för cybersäkerhet

Skydda er digitala infrastruktur med våra heltäckande cybersäkerhetstjänster. CyberSec, som påverkar både tekniska och organisatoriska områden i varje process, kan snabbt bli komplext. En strukturerad metod som vår är avgörande för att hantera denna komplexitet och upprätthålla en robust säkerhet.

CyberSec-bedömning

Vår resa börjar med en CyberSec-bedömning där vi utvärderar befintliga strukturer och definierar åtgärder baserat på gemensamma branschstandarder och bästa praxis.

Möjliggörande av CyberSec

Därefter förser vi er med skräddarsydda eller färdiga lösningspaket genom vår CyberSec Enablement-tjänst. Detta påskyndar er resa mot en stärkt digital miljö.

CyberSec-rådgivning

Vi utökar våra konsulttjänster genom CyberSec Advisory. Vid behov utför våra Cloud Engineers teknisk implementering, vilket gör oss till en pålitlig rådgivare som gör det möjligt för din organisation att fatta välgrundade säkerhetsbeslut.

CyberSec-körning

Våra SLA-baserade managed services, CyberSec Run, är utformade för att hantera driften av säkerhetsverktyg och processer i molnet. Detta innebär fortlöpande övervakning för att säkerställa omärkbara säkerhetsoperationer.

Reaktion från CyberSec

Vid säkerhetsincidenter i molnmiljön hanterar vår tjänst CyberSec Reaction situationen och initierar effektiva motåtgärder, automatiskt i tillämpliga fall.

Fördelar med cybersäkerhetstjänster

Fullständig täckning
Fullständig täckning

Våra cybersäkerhetstjänster ger ett heltäckande skydd, från rådgivning till bedömning av sårbarheter, implementering av lösningar och åtgärder vid säkerhetsincidenter, vilket garanterar ett heltäckande skydd.

Effektivitet och expertis
Effektivitet och expertis

Våra Cloud Engineers använder branschens bästa metoder och standarder för att leverera effektiva och kvalificerade lösningar som förbättrar er säkerhetsinfrastruktur.

Kontinuerlig övervakning
Kontinuerlig övervakning

Genom CyberSec Run erbjuder vi kontinuerlig övervakning av era verktyg och processer för molnsäkerhet som en del av våra SLA-baserade managed services, vilket garanterar en miljö som alltid är säker.

Tillförlitlig rådgivning
Tillförlitlig rådgivning

Vi placerar oss som pålitliga rådgivare till våra kunder. Vår CyberSec Advisory tillhandahåller nödvändiga konsulttjänster och valfri teknisk implementering, vilket möjliggör välgrundade säkerhetsbeslut.

Kom igång med Tjänster för cybersäkerhet

Tjänster för cybersäkerhet

Detaljer
chevron
  • Säkra din digitala infrastruktur med våra heltäckande tjänster.

  • Detaljerad bedömning och förbättring av era befintliga strukturer

  • Snabbt till säkerhet med våra lösningspaket

  • Rådgivningstjänster inklusive valfri teknisk implementering

  • SLA-baserade managed services för omärkbar säkerhetsdrift

  • Effektiv respons och återhämtning vid säkerhetsincidenter

Våra Klienter

Chevron prev
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Chevron next

Våra erfarenheter från Tjänster för cybersäkerhet

Fallstudie
Telekommunikationer
AWS Lambda
AWS S3
Serverless
Använd AWS Lambda för att driva en serverlös plattform för händelsehantering

Vad är Festyvent? Festyvent arbetar nära evenemangsarrangörer för att hitta nya sätt att engagera publiken genom unika digitala upplevelser och dataanalys. Denna webb- och mobilapp skapar mycket anpassade appar för liveevenemang. Appen tillåter evenemangsarrangörer att märka sitt evenemang och spåra sin publik. Appanvändare kan delta i digitala upplevelser skräddarsydda för dem.

Läs mer
Artikel
Att bemästra operativ kvalitet: En guide till en smidig molnresa

En guide till pelaren för operativ kvalitet i AWS Well-Architected Framework, som betonar vikten av processförfining, automatisering och kontinuerlig förbättring av molndriften.

Läs mer
Artikel
DevOps
Hur man kommer igång med AWS DevOps-verktyg

En detaljerad guide för att komma igång med AWS DevOps-verktyg, jämföra färdiga lösningar och gör-det-själv-lösningar, och insikter i hur man optimerar pipelines för effektivitet och kontroll.

Läs mer
Artikel
I vilket skede är en molntjänst bra för ett litet eller medelstort företag?

En omfattande guide som beskriver övergången från traditionell IT till hyperscalers molntjänster och ger insikter, strategier och praktiska exempel för organisationer som övergår till molntjänster.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down