PCG logo

Gen AI Workshop och POC på AWS

Utforska möjligheterna med generativ AI på AWS med vår workshop och POC! Vår tjänst är din ingång till att frigöra den fulla potentialen av Gen AI - helt skräddarsydd efter dina affärsbehov. Vi börjar med en intensiv workshop där vi i nära samarbete med dig identifierar branschspecifika användningsområden och guidar dig genom processen för att påbörja ett anpassat Proof of Concept.

Som AWS Premier Partner är vi inte bara engagerade i att ge expertvägledning, utan även i att hjälpa er få tillgång till potentiella finansieringsmöjligheter som kan kickstarta er resa in i världen av generativ AI. Under hela tjänsteleveransen kommer vårt team av AWS-certifierade experter att finnas vid er sida och integrera avanceradeGen AI-verktyg i er affärsverksamhet. Låt oss arbeta tillsammans för att driva innovation och transformation framåt i ert företag!

Steg i tjänsteleverans

 1. Workshop om generativ AI
  Få en snabb start genom att tillbringa upp till två dagar med våra specialister för att upptäcka potentialen av generativ AI och förstå dess relevans för ditt affärssammanhang.
 2. Utveckling av användningsområden
  Bygg vidare på denna solida grund genom att arbeta tillsammans för att identifiera och konceptualisera specifika användningsområden som nyttjar Gen AI för att hantera era unika affärsutmaningar.
 3. Val av användningsområde
  Välj ett specifikt användningsområdesom överensstämmer med era strategiska mål och visar den transformativa potentialen hos AI.
 4. Identifiera finansieringsmöjligheter
  Utnyttja vår expertis som AWS Premier Partner och utforska AWS finansieringsalternativ med oss för att accelerera era AI-projekt och stärka er innovationskraft.
 5. Genomförande av konceptbevis
  Ta ett beslutsamtkliv från idéstadiet till praktisk tillämpning med ett POC som är utformat för att integrera Gen AI i era arbetsflöden på AWS, tillsammans med våra certifierade experter.

Nästa steg

Ett POC kan vara allt du behöver för att komma vidare med dina AI-projekt, men det behöver inte sluta där! Vid behov kommer våra experter att fortsätta vara tillgängliga för att arbeta efter ert POC inom samma eller andra användningsområden.

Fördelar

Praktiskt möjliggörande
Praktiskt möjliggörande

Utforska praktiska tillämpningar av Gen AI för att lösa verkliga affärsproblem och effektivisera er verksamhet.

Branschrelevans
Branschrelevans

Upptäck hur generativa AI-verktyg anpassas och används effektivt i din specifika bransch.

Effektivitet och Produktivitet
Effektivitet och Produktivitet

Förstå de effektivitetsvinster som är möjliga genom Gen AI, från automatiserad dokumenthantering till avancerade kundinteraktioner.

Tillgänglighet till innovation
Tillgänglighet till innovation

Få insikter om tillgängliga och användbara generativa AI-innovationer som omformar verksamheter idag.

Strategisk framförhållning
Strategisk framförhållning

Utrusta dig med kunskap för att fatta välgrundade beslut om användning av Gen AI-teknik för långsiktiga konkurrensfördelar.

Kom igång med Gen AI Workshop och POC på AWS

Gen AI-workshop och POC på AWS

Detaljer
chevron
 • Teoretisk introduktion till Gen AI (valfritt) (4-8h)

 • Workshop om Gen AI på AWS (4-8h)

 • Identifiering och förfining av användningsområden

 • Val av optimalt användningsområde

 • Påbörjan av ett POC på AWS för valt användningsområde

 • Villkor och bestämmelser gäller*

*Om ni beställer ett POC ingår workshopen kostnadsfritt

Vårt AWS Partnerskap

partnership-badge
4
AWS Competencies
6
Partnerprogram
250+
AWS Certifieringar
300+
Framgångsrika AWS undprojekt

Vår status som AWS Premier Partner visar på vårt djupt rotade engagemang för att leverera exceptionella lösningar i hela AWS ekosystemet. Våra beprövade processer för tjänsteleverans, omfattande certifieringar och ackrediteringar visar vårt engagemang för att säkerställa er framgång i molnet. Genom vår expertis och vårt partnerskap med AWS har vi hjälpt organisationer växa och nå sina affärsmål med hjälp av molnet, oavsett var i sin molnresa de befinner sig. Vi gör detta genom att aktivt delta i program, kompetens och utbildningar som endast är tillgängliga för AWS partners och integrerar detta i vårt tjänsteutbud.

Våra Klienter

Chevron prev
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Chevron next

Våra erfarenheter från Gen AI Workshop och POC på AWS

Nyheter
Uppgraderingar till AWS Well-Architected Framework för 2023

En uppdatering av 2023 års förändringar i AWS välarkitekterade ramverk: Förbättringar inom säkerhet, effektivitet och införandet av Lens Catalog för skräddarsydd vägledning, med betoning på global tillgänglighet.

Läs mer
Nyheter
PCG uppnår ny AWS Advertising and Marketing Technology Competency

Pressmeddelande om att PCG har uppnått den nya AWS Advertising & Marketing Tech Competency i DCX, som omvandlar digitala kundupplevelser.

Läs mer
Pressmeddelande
PCG uppnår AWS Premier Partner-status

PCG:s molnexpedition når nya höjder med AWS Premier Partner Status.

Läs mer
Artikel
Vad är Well-Architected Framework?

AWS Well-Architected Framework är ett hjälpverktyg för molndesign, men vad gör det exakt? Vi presenterar de viktigaste delarna och hur de hjälper dig.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down