PCG logo

Google Cloud Security Command Center Premium Jumpstart

Vår tjänst Security Command Center Premium (SCCP) Jumpstart ger ett heltäckande skydd för dina känsliga arbetsbelastningar i Google Cloud. Vi hjälper till att upptäcka felkonfigurationer, sårbarheter och hot och upprätthåller efterlevnad, vilket ger en helhetssyn på din säkerhetsställning i Google Cloud.

Steg för leverans av tjänster

Steg 1: Grundläggande landningszon

Vi skapar en grundläggande Google Cloud Platform (GCP) för din organisation, inklusive identitets- och åtkomsthantering, nätverk, fakturering, resurshierarki, organisationspolicyer, efterlevnad och revisionsloggning.

Steg 2: Workshop för kartläggning av arbetsbelastning

För att säkerställa en framgångsrik implementering definierar vi en lämplig arbetsbelastning under denna valfria workshop. Denna första arbetsbelastning skapas eller migreras sedan till Google Cloud.

Steg 3: Aktivering och konfiguration av SCC Premium

Vi konfigurerar och aktiverar SCCP för den valda arbetsbelastningen. Detta ger omedelbar tillgång till säkerhetsrelaterad information och möjlighet att upptäcka Google Cloud Platform.

Steg 4: Ytterligare assistans (valfritt)

För utökat stöd och vägledning finns vårt team tillgängligt för att ge ytterligare hjälp vid behov. Detta inkluderar ytterligare hjälp med att implementera åtgärder som identifierats under SCCP-installationsprocessen.

Steg 5: Uppskjuten säkerhetsställningsanalys (valfritt)

För att upprätthålla en stark säkerhetsställning erbjuder vi löpande analys av konfigurationen för Security Command Center Premium (SCCP) och prestandan för era säkrade arbetsbelastningar.

Fördelar med Security Command Center Premium Jumpstart

Förbättrad säkerhet
Förbättrad säkerhet

Med vår Security Command Center Premium Jumpstart-tjänst får dina känsliga Google Cloud-arbetsbelastningar ett förbättrat skydd mot hot och sårbarheter.

Omfattande analys
Omfattande analys

Vår tjänst avslöjar felkonfigurationer och potentiella säkerhetshot och ger dig en omfattande översikt över din molnsäkerhet.

Skräddarsydda lösningar
Skräddarsydda lösningar

Vi anpassar vår strategi efter era specifika behov och använder särskilda workshops och analyser för att definiera lämpliga arbetsbelastningar och skapa skräddarsydda säkerhetsåtgärder.

Fortlöpande stöd
Fortlöpande stöd

Utöver den initiala konfigurationen erbjuder vi valfri kontinuerlig assistans och uppskjuten säkerhetsställningsanalys för att säkerställa att din molnsäkerhet förblir robust och effektiv.

Kom igång med Google Cloud Security Command Center Premium Jumpstart

Google Cloud Security Command Center Premium Jumpstart

Detaljer
chevron
  • Skapa en grundläggande landningszon för din Google Cloud-organisation

  • Identifiera en lämplig arbetsbelastning för migrering till Google Cloud med en valfri workshop

  • Aktivera och konfigurera SCCP för den valda arbetsbelastningen

  • Få ytterligare hjälp och support för din SCCP-konfiguration och arbetsbelastningsprestanda (valfritt)

  • Dra nytta av löpande analys av din SCCP-konfiguration och arbetsbelastningsprestanda (tillval)

Vårt Google Partnerskap

partnership-badge
3
Google Cloud Specialiseringar
2000+
Framgångsrika Kundprojekt
100+
Google Cloud-certifieringar

Vi är stolta över att kunna räkna oss till pionjärerna på den europeiska Google Cloud-scenen.

Vi är en certifierad Premier Partner och en av de första lokala Google Cloud Partners i Tyskland som fick statusen Managed Service Provider (MSP) och vi förlitar oss på Google Cloud-lösningar för att omvandla IT-infrastrukturer och göra samarbetet ännu mer effektivt. Därför har vi erfarenhet och kunskap för att migrera, köra, optimera och hantera Google Cloud-arbetsbelastningar och Google Workspace-miljöer, samt utföra smart enhetshantering och hårdvaruupphandling med Chrome Enterprise och Chromebooks.

Uppnå oöverträffad effektivitet, säkerhet och innovation med våra skräddarsydda lösningar. Oavsett om du optimerar verksamheten, förbättrar dina datainsikter eller implementerar omvälvande teknik så säkerställer vårt partnerskap med Google att du ligger steget före i dagens dynamiska affärslandskap.

Våra Klienter

Chevron prev
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Chevron next

Våra erfarenheter från Google Cloud Security Command Center Premium Jumpstart

Fallstudie
Telekommunikationer
AWS Lambda
AWS S3
Serverless
Använd AWS Lambda för att driva en serverlös plattform för händelsehantering

Vad är Festyvent? Festyvent arbetar nära evenemangsarrangörer för att hitta nya sätt att engagera publiken genom unika digitala upplevelser och dataanalys. Denna webb- och mobilapp skapar mycket anpassade appar för liveevenemang. Appen tillåter evenemangsarrangörer att märka sitt evenemang och spåra sin publik. Appanvändare kan delta i digitala upplevelser skräddarsydda för dem.

Läs mer
Artikel
Att bemästra operativ kvalitet: En guide till en smidig molnresa

En guide till pelaren för operativ kvalitet i AWS Well-Architected Framework, som betonar vikten av processförfining, automatisering och kontinuerlig förbättring av molndriften.

Läs mer
Artikel
DevOps
Hur man kommer igång med AWS DevOps-verktyg

En detaljerad guide för att komma igång med AWS DevOps-verktyg, jämföra färdiga lösningar och gör-det-själv-lösningar, och insikter i hur man optimerar pipelines för effektivitet och kontroll.

Läs mer
Artikel
I vilket skede är en molntjänst bra för ett litet eller medelstort företag?

En omfattande guide som beskriver övergången från traditionell IT till hyperscalers molntjänster och ger insikter, strategier och praktiska exempel för organisationer som övergår till molntjänster.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down