PCG logo

Förbättra din organisations cybersäkerhet med våra omfattande säkerhetskonsulttjänster, inklusive skräddarsydda implementeringar av Zero Trust, ITSC (IT-service Continuity Strategy), Identity Management Strategy och Crypto Strategy.

Avancerade säkerhetsbegrepp

Med våra konsulttjänster inom säkerhet kan ditt företag effektivt navigera det dynamiska landskapet av cybermiljöer, teknologi, bästa praxis och hotmiljöer. Vår vägledning sträcker sig från nollförtroende och separering av arbetsbelastning till BYOB/HYOK och avancerade hotförebyggande åtgärder.

Implementering av nollförtroende (Zero Trust)

Vi hjälper till att avmystifiera snacket kring Zero Trust. Vårt expertteam tillhandahåller insikter, strategisk planering och löpande vägledning för implementering. Ett korrekt genomfört Zero Trust-koncept minskar riskerna, förbättrar användbarheten och ökar systemacceptansen.

Strategi för kontinuitet i IT-tjänster (ITSC)

Vi hjälper till att etablera robusta IT-processer som står emot krishändelser, vilket omfattar redundansåtgärder, scenariobaserad beredskapsplanering och regelbunden testning av dessa protokoll.

Strategi för identitetshantering

Vårt team hjälper till att implementera en effektiv och automatiserad process för auktorisering och autentisering som inte bara omfattar era interna medarbetare utan även tjänster, applikationer och tredje part.

Strategi för kryptering

Samarbeta med oss för att hantera kryptering på flera nivåer och fundera över vad som behöver krypteras och hur. Dessa överväganden är av största vikt i molnmiljöer.

Tjänsteinnehåll Säkerhetsrådgivning

Heltäckande strategi
Heltäckande strategi

Vår helhetssyn på cybersäkerhet omfattar allt från implementering av Zero Trust till kontinuitetsstrategi för IT-tjänster, identitetshantering och krypteringsstrategi.

Skräddarsydda strategier
Skräddarsydda strategier

Strategierna skräddarsys efter dina specifika behov och omfattar en mängd olika miljöer, inklusive AWS, Google och Microsoft.

Workshops för upptäckande
Workshops för upptäckande

Genom våra workshops hjälper vi dig att identifiera användningsfall och vägleder dig mot implementeringen av de mest praktiska och kostnadseffektiva lösningarna.

Fortlöpande stöd
Fortlöpande stöd

Oavsett om du behöver en pålitlig rådgivare för enstaka konsultationer eller en hanterad tjänst för ett mer praktiskt tillvägagångssätt, har vi det du behöver.

Kom igång med Säkerhetsrådgivning

Workshop

Workshop om säkerhetsrådgivning

Detaljer
chevron
  • Identifiera användningsfall

  • Skräddarsydda rekommendationer för strategi

  • Praktisk genomförbarhet och kostnads-nyttoanalys

  • Alternativ för konsulttjänster eller Managed Service Support

Våra Klienter

Chevron prev
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Chevron next

Våra erfarenheter från Säkerhetsrådgivning

Fallstudie
Telekommunikationer
AWS Lambda
AWS S3
Serverless
Använd AWS Lambda för att driva en serverlös plattform för händelsehantering

Vad är Festyvent? Festyvent arbetar nära evenemangsarrangörer för att hitta nya sätt att engagera publiken genom unika digitala upplevelser och dataanalys. Denna webb- och mobilapp skapar mycket anpassade appar för liveevenemang. Appen tillåter evenemangsarrangörer att märka sitt evenemang och spåra sin publik. Appanvändare kan delta i digitala upplevelser skräddarsydda för dem.

Läs mer
Artikel
Att bemästra operativ kvalitet: En guide till en smidig molnresa

En guide till pelaren för operativ kvalitet i AWS Well-Architected Framework, som betonar vikten av processförfining, automatisering och kontinuerlig förbättring av molndriften.

Läs mer
Artikel
DevOps
Hur man kommer igång med AWS DevOps-verktyg

En detaljerad guide för att komma igång med AWS DevOps-verktyg, jämföra färdiga lösningar och gör-det-själv-lösningar, och insikter i hur man optimerar pipelines för effektivitet och kontroll.

Läs mer
Artikel
I vilket skede är en molntjänst bra för ett litet eller medelstort företag?

En omfattande guide som beskriver övergången från traditionell IT till hyperscalers molntjänster och ger insikter, strategier och praktiska exempel för organisationer som övergår till molntjänster.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down