PCG logo
Fallstudie

AWS DevOps automatiserar publiceringsplanering

customHeroImage
Introduktion

Traditionellt sett kännetecknas publicering av programuppdateringar oftast av störningar i tjänsterna och obekvämligheter för slutanvändarna. När PCG arbetade med det brittiska förlaget Spike Diamond kunde vi visa hur DevOps och Publiceringsplanering gör att programändringar införs på ett samordnat sätt samtidigt som driftstopp minimeras.

Utmaningen

Under sitt arbete med Holler Country kontaktade Spike Diamond PCG för att få hjälp med att effektivisera sin Publiceringsplanering, samt automatisera distributionen genom alla utvecklingsstadier. Holler Country distribuerades via en serverlös konfiguration på AWS och målet var därför att uppnå högsta möjliga produktivitet för utvecklingsteamet utan att försämra kvaliteten. Ett naturligt steg för att optimera utvecklingsprocessen var ta bort alla manuella och repetitiva steg som är relaterade till publiceringen.

Lösningen

PCG analyserade och diskuterade de nuvarande utvecklingsprocesserna med kunden. Kunden var mottaglig för att ändra och anpassa processen till PCG's fördefinierade mallar för en AWS DevOps-pipeline.

Med hjälp av CloudFormation skapar mallarna en ny CodePipeline för varje funktionsgren. När CodePipelinen genomgått den obligatoriska och automatiserade testningen samt fått godkännande frånQA(Quality Assurance = kvalitetssäkring) och PO (Product Owner = produktägare), sammanfogas koden automatiskt till huvudgrenen i CodeCommit där den testas igen och sedan distribueras till produktionen. Den automatiserade testningen inkluderar enhetstester och integrationstester med fokus på framförallt säkerhet och penetrationstester. Vid en lyckad kodsammanslagning tas alla de resurser som är kopplade till funktionsgrenen automatiskt bort.

Mallarna implementerades med mindre anpassningar av Utvecklingsprocessen och nu följer Spike Diamond en SCRUM-process för projektledning och planering, uppdaterat med en automatiserad CI/CD-pipeline för Publiceringsplanering.

Arkitektur diagram
Architectural diagram
Fördelar och resultat

De implementerade pipeline’arna tar bort manuella steg i utgivningshanteringen, vilket direkt effektiviserar processen. Det resulterar i är att funktioner publiceras oftare och med hög kvalitet. Lösningen möjliggör också att utvecklingsteamet kan arbeta med flera funktionsgrenar parallellt, samt testa funktionerna oberoende av varandra. Det innebär att medlemmarna i Utvecklingsteamet inte längre blir beroenden av varandra utan kan istället uppnå den önskade produktivitetsnivån.

Det visade sig att automatiseringen av de tidigare manuella stegen minskade utvecklarnas arbetsbelastning med upp till 25%. Tid som istället kunde användas till att utveckla nya funktioner.”

Om PCG

Public Cloud Group (PCG) stödjer företag i deras digitala transformation genom att erbjuda publika molnlösningar.

Med en produktportfölj som är utformad för att stödja organisationer av alla storlekar på deras resa mot molnet, och en kompetens som är synonym med högkvalificerad personal som kunder och partners gärna arbetar med, positionerar sig PCG som en pålitlig och trovärdig partner för de största molnleverantörerna. Vi är relevanta och har erkänd kompetens och trovärdighet.

Vi har den högsta partnerskapsstatusen med de tre största molnleverantörerna: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud och Microsoft. Vi erbjuder expertis och oberoende rådgivning inom molnimplementering, applikationsutveckling, skötsel och underhåll av molntjänster.


Använda tjänster

Läs mer

Artikel
DevOps
Hur man kommer igång med AWS DevOps-verktyg

En detaljerad guide för att komma igång med AWS DevOps-verktyg, jämföra färdiga lösningar och gör-det-själv-lösningar, och insikter i hur man optimerar pipelines för effektivitet och kontroll.

Läs mer
Nyheter
Uppgraderingar till AWS Well-Architected Framework för 2023

En uppdatering av 2023 års förändringar i AWS välarkitekterade ramverk: Förbättringar inom säkerhet, effektivitet och införandet av Lens Catalog för skräddarsydd vägledning, med betoning på global tillgänglighet.

Läs mer
Nyheter
PCG uppnår ny AWS Advertising and Marketing Technology Competency

Pressmeddelande om att PCG har uppnått den nya AWS Advertising & Marketing Tech Competency i DCX, som omvandlar digitala kundupplevelser.

Läs mer
Pressmeddelande
PCG uppnår AWS Premier Partner-status

PCG:s molnexpedition når nya höjder med AWS Premier Partner Status.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down