PCG logo
Fallstudie

Modernisering av beställningssystem med molnet och serverlös utveckling

customHeroImage
Introduktion

Pappersbaserade beställningssystem kan vara ineffektiva och ge upphov till felaktigheter, och det är kanske inte alltid uppenbart vilken roll molnet kan spela för att modernisera din uppsättning som tillverkare. Vårt samarbetet med det svenska möbelföretaget Fogia inledes med att titta närmare på de här frågorna och demonstrera hur serverfri utveckling kan utgöra kärnan av ett effektivt, molnbaserat beställningssystem.

Om Fogia AB

Fogia är ett skandinaviskt möbelföretag med fokus på enkelhet, funktionalitet och kvalitet. De designar och tillverkar möbler för hem, kontor och offentliga utrymmen.

Utmaningen

En av de första och mest uppenbara aspekterna av Fogias krav var att göra något åt deras pappersbaserade beställningssystem. Traditionella system som använder fysiska dokument har flera välkända nackdelar, från felaktigt inmatad kundinformation och produktkoder till beställningsproblem som kan ta tid att kommunicera tillbaka till konsumenten.

Dessa dokument skickades också manuellt till fabriken och det fanns ingen centraliserad lagringsanläggning, vilket försenade tillverkningsprocessen och försvårade identifiering och hämtning av dokument.

Ett annat tydligt krav var att skapa ett administrationsgränssnitt för att skapa beställningar och ge kunderna en effektiv visuell representation av produktalternativen. Samtidigt fanns det ett uppenbart behov att upprätta en online-närvaro som hjälper Fogia expandera utanför det befintliga nätverket traditionella återförsäljare och distributörer.

Lösningen

En central del av lösningen var att skapa en serverlös miljö med hjälp av AWS Services. Det finns många fördelar med att använda den här typen av teknik, till exempel snabbare driftsättning och lägre kostnader. Dessutom kan serverlösa miljöer vara säkrare eftersom man inte behöver oroa sig för sårbarheter i den underliggande infrastrukturen.

Amazon S3, AWS Lambda och AWS CloudFront utgör kärnan i tekniken av olika skäl. Amazon S3 är en tillförlitlig, säker och prisvärd lagringslösning, medan AWS CloudFront ser till att den integreras med andra Amazon Web Services-produkter för att distribuera innehåll till slutanvändare runt om i världen på effektivast möjliga sätt. Samtidigt är den serverlösa miljön starkt beroende av AWS Lambda, som tar hand om allt som krävs för att köra och skala den, inklusive tillhandahållande av kapacitet, övervakning av resurser och omstart av funktioner.

En annan viktig del av lösningen var integrationen med Salesforce som CRM och huvuddatakälla för kund- och produktinformation, där steg som utlöses av Salesforce-händelser för ett semi-automatiserat arbetsflöde ingår. Vi implementerade även Salesforce för att möjliggöra synkronisering med Fortnox för betalningar och fakturahantering.

Sammanfattning av lösningen

 • Serverlös miljö
 • Amazon S3, Lambda och CloudFront utgör kärnan i tekniken
 • Salesforce som CRM och huvudsaklig datakälla
 • Stegfunktioner som utlöses av Salesforce-händelser för ett halvautomatiserat försäljningsflöde
 • Synkronisering mellan Salesforce och Fortnox för betalningar och fakturor
Arkitektur diagram
Architectural diagram

Fogias arkitekturdiagram

Fördelar och resultat

Erfarenheten visar att företag med bättre offert-, order- och kundhantering får en betydande vinstökning. Lösningen som utformats för Fogia syftar till att förbättra dessa områden genom att använda visuella representationer av tillgängliga alternativ, vilket hjälper kunderna att förstå de produkter och tjänster som erbjuds och gör det lättare för dem att göra beställningar. Lösningen hjälper också till att hålla koll på lager- och kundinformation.

Dessutom resulterade lösningen i ökad ordernoggrannhet och kortare beställningstider, vilket ledde till flera fördelar för företaget. Framförallt hjälper de till att öka kundtillfredsställelsen, då kunderna får sina beställningar snabbare och risken för felaktiga leveranser minskar. Utöver det bidrar båda aspekterna till ökad effektivitet och produktivitet, eftersom de anställda spenderar mindre tid på att rätta fel. Dessutom kan de också minska kostnaderna, eftersom mindre lager behövs och färre misstag leder till mindre spill och färre returer.

Liknande effektivitets- och produktivitetsfördelar uppmuntras också av automatiserade processer för betalningar och utfärdande av inköpsorders, fakturor och kvitton, tillsammans med skapandet av en centraliserad lagringsplats för alla dokument. Kunderna kan nu beställa skräddarsydda möbler online, vilket innebär en drastisk förbättring av användarupplevelsen och bekvämligheten för kunderna, samtidigt som företagets tillgänglighet och geografiska räckvidd ökar avsevärt.

Sammanfattning av fördelarna

 • Ökad noggrannhet vid beställningar
 • Mindre tid behövs för att göra en beställning
 • Bättre hantering av offerter, beställningar och kunder med visuell representation av alternativ
 • Automatiserade processer för betalningar och utfärdande av dokument
 • Centraliserad lagringsplats för alla fakturor och dokument
 • Svenska kunder kan nu beställa skräddarsydda möbler på nätet
Om PCG

Public Cloud Group (PCG) stödjer företag i deras digitala transformation genom att erbjuda publika molnlösningar.

Med en produktportfölj som är utformad för att stödja organisationer av alla storlekar på deras resa mot molnet, och en kompetens som är synonym med högkvalificerad personal som kunder och partners gärna arbetar med, positionerar sig PCG som en pålitlig och trovärdig partner för de största molnleverantörerna. Vi är relevanta och har erkänd kompetens och trovärdighet.

Vi har den högsta partnerskapsstatusen med de tre största molnleverantörerna: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud och Microsoft. Vi erbjuder expertis och oberoende rådgivning inom molnimplementering, applikationsutveckling, skötsel och underhåll av molntjänster.


Använda tjänster

Läs mer

Nyheter
Uppgraderingar till AWS Well-Architected Framework för 2023

En uppdatering av 2023 års förändringar i AWS välarkitekterade ramverk: Förbättringar inom säkerhet, effektivitet och införandet av Lens Catalog för skräddarsydd vägledning, med betoning på global tillgänglighet.

Läs mer
Nyheter
PCG uppnår ny AWS Advertising and Marketing Technology Competency

Pressmeddelande om att PCG har uppnått den nya AWS Advertising & Marketing Tech Competency i DCX, som omvandlar digitala kundupplevelser.

Läs mer
Pressmeddelande
PCG uppnår AWS Premier Partner-status

PCG:s molnexpedition når nya höjder med AWS Premier Partner Status.

Läs mer
Artikel
Vad är Well-Architected Framework?

AWS Well-Architected Framework är ett hjälpverktyg för molndesign, men vad gör det exakt? Vi presenterar de viktigaste delarna och hur de hjälper dig.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down