PCG logo

Service Product Owner

Εισαγωγή

Η ομάδα μας αναζητά έναν ικανό Service Product Owner για να αναλάβει έναν ειδικό ρόλο στην παροχή εξαιρετικών εμπειριών κατά την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Ως Service Product Owner, θα έχεις σημαντική ευθύνη στην ανάπτυξη και την παροχή των υπηρεσιών μας, διασφαλίζοντας ότι ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των πελατών όσο και στους οργανωσιακούς μας στόχους. Πρόκειται για μια κρίσιμη και συναρπαστική θέση, αφού θα μπορείς να δημιουργείς στρατηγική υπηρεσιών και να έχεις ουσιαστικό αντίκτυπο στην ικανοποίηση των πελατών μας.

Κύριες αρμοδιότητες
 • Στενή συνεργασία με πολλαπλές cross-functional ομάδες, για τον καθορισμό και την εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών της PCG που ενισχύουν την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη των ομάδων development για την εκτέλεση/ τήρηση του Scrum
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση των μελών της ομάδας Scrum ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους
 • Συλλογή και παρακολούθηση των KPIs - Προσδιορισμός και επίβλεψη των KPIs για τη μέτρηση της επιτυχίας και του αντίκτυπου των υπηρεσιών
 • Δημιουργία τακτικών αναφορών και αξιολόγηση των τάσεων και του feedback, για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης
 • Αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών για τον εντοπισμό ανεπαρκειών, κενών και περιοχών που χρήζουν βελτίωσης
 • Στενή συνεργασία με ενδιαφερόμενους (stakeholders) και ομάδες, και παροχή προτάσεων για εφαρμόσιμες στρατηγικές με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Καθοδήγηση των νέων μελών κατά την εισαγωγή/ ενσωμάτωσή τους στην ομάδα (onboarding), φροντίζοντας για την εξοικείωσή τους με τις καθιερωμένες διαδικασίες και τα εργαλεία
 • Υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών όταν κάποιο μέλος αποχωρήσει από την ομάδα ή την εταιρεία (offboarding)
 • Στενή συνεργασία με τα τμήματα HR και CSM για την επίλυση ζητημάτων, τη βελτίωση της ικανότητας και της απόδοσης της ομάδας καθώς και τη βελτίωση της ίδιας της υπηρεσίας
Απαιτούμενα προσόντα
 • 2+ έτη εμπειρίας στο project management ή σε ρόλους όπως Product Owner, Scrum Master ή team leader, στον τομέα της πληροφορικής
 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης - κατά προτίμηση στο E-Business ή σε συναφές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Κατανόηση των agile μεθοδολογιών στο software development
 • Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας (γραπτής και προφορικής) και παρουσίασης
 • Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητες στο problem-solving, με έμφαση στην παροχή αξίας για τον πελάτη
 • Καλή κατανόηση του business and software development, της κερδοφορίας (monetisation) και της τοποθέτησης ψηφιακών προϊόντων στην αγορά
 • Καλή κατανόηση του product development lifecycle
Επιθυμητά προσόντα & χαρακτηριστικά
 • Δυναμισμός & Αυτοπεποίθηση
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση με θέληση για άριστη εξυπηρέτηση
 • Έντονη διάθεση για συμμετοχή με ενέργεια και δημιουργικότητα
 • Έντονο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες cloud
 • Νέες ιδέες ως ικανότητα αλλά και κίνητρο
 • Ανοιχτό μυαλό, χωρίς προκαταλήψεις
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
Προσφέρουμε
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Premium εξοπλισμό
 • Πάνω από 20 πληρωμένες ημέρες διακοπών
 • Εξατομικευμένη πορεία σταδιοδρομίας
 • Διεθνές και φιλικό περιβάλλον με πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Υβριδικό μοντέλο απασχόλησης (εργασία από το γραφείο και από το σπίτι)
 • Δυνατότητες για μάθηση, εξέλιξη και αυτοπραγμάτωση
 • Eταιρική κουλτούρα με επίπεδη ιεραρχία, σεβασμό και συμπεριληπτικότητα
Η PCG

Η Public Cloud Group (PCG) ενισχύει τις επιχειρήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους μέσω λύσεων στο Cloud.

Με ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων σχεδιασμένο για να στηρίζει οργανισμούς κάθε μεγέθους στην πορεία τους στο cloud, και με προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, τεχνικά άρτιο αλλά και προτιμώμενο από πελάτες και partners λόγω άριστων δεξιοτήτων συνεργασίας, η PCG έχει εδραιωθεί ως ένας ισχυρός και έμπιστος partner για τους hyperscalers, πάντα πρωτοπόρος, με ικανότητα και αξιοπιστία που επικυρώνεται διαρκώς.

Διαθέτουμε το υψηλότερο partnership status με τους τρεις hyperscalers: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud (GCP) και Microsoft Azure. Ως έμπειροι και πιστοποιημένοι πάροχοι cloud υπηρεσιών, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε ανεξάρτηση βάση για την υλοποίηση, τις managed services και την ανάπτυξη εφαρμογών στο cloud.

Δεν έχεις όλα τα προσόντα;

Μην ανησυχείς, μπορούμε να σε βοηθήσουμε να τα αποκτήσεις. Η αίτησή σου είναι ευπρόσδεκτη όπως και νά'χει!

Κάνε αίτηση τώρα

Θα ήθελα να κάνω αίτηση για
Επίλεξε θέση*
Arrow Down
στην τοποθεσία
Επίλεξε πόλη*
Arrow Down