PCG logo

AWS kostnadshantering och optimisering

Vår kostnadshanteringstjänst ger organisationer möjlighet att uppskatta, budgetera och kontrollera sina molnkostnader för att försäkra sig om att de håller sig inom budget. Vårt certifierade team både upprättar och följer budgetar för molnkostnader, uppskattar utgifter och implementerar gränsvärden för servicanvändning. Genom att tillämpa en standardiserad process i hela organisationen kan oanvända resurser avvecklas. Teamet använder beräkningsbesparingsplaner i enlighet med kundens behov och tillhandahåller regelbundna rapporter för att säkerställa kontinuerlig och korrekt hantering av molnkostnader. Alla processer är ITIL-kompatibla.

Några nyckelfunktioner i tjänsten inkluderar:

 • Molnbudgetar och prognoser: Upprätta och följa budgetar, uppskatta kostnader och få e-postmeddelanden/larm när kostnaderna överstiger eller förväntas överstiga de satta gränserna.
 • Kostnadskontroll: Implementera gränsvärden för kostnadsanvändning baserat på organisatoriska riktlinjer.
 • Organisationsmätvärden: Etablera de organisationsmätvärden som krävs för arbetsbelastningen, vilket ofta är de primära måtten på kundanvändning.
 • Mål och riktmärken: Definiera mål och riktmärken för att ge vägledning och riktning kring förväntade resultat för din organisation. Dessa mål ger specifika mätbara resultat som ska uppnås.
 • Tagg-policy: Skapa standardiserade taggar för resurser i organisationens olika konton.
 • Kostnadsfördelning: Fördela kostnader baserat på arbetsbelastningsmätvärden genom att analysera användnings- och kostnadsrapporter.
 • Avvecklingsprocess: Tillämpa en standardiserad process i hela organisationen för att identifiera och avveckla oanvända resurser.

Fördelar

Kostnadskontroll
Kostnadskontroll

Upprätta och följa molnbudgetar och prognoser för att hålla kostnaderna inom budget.

Kostnadsoptimering
Kostnadsoptimering

Implementera åtgärder för kostnadsbesparingar och gränsvärden baserat på organisatoriska riktlinjer.

Resurseffektivitet
Resurseffektivitet

Avveckla oanvända resurser genom att tillämpa standardiserade processer i hela företaget.

Kontinuerlig förbättring
Kontinuerlig förbättring

Regelbundna uppföljningar försäkrar en kontinuerlig kostnadshantering och optimering.

Expertvägledning
Expertvägledning

Vårt certifierade team hjälper dig att navigera de komplexa delarna av kostnadshantering för molntjänster med hjälp av ITIL-kompatibla processer.

Kom igång

AWS Kostnadshantering och Optimering

Detaljer
chevron
 • Håll koll på dina molnkostnader med vår omfattande månatliga kostnadshanteringstjänst.

 • Inledande analys och konfiguration

 • Molnbudget och prognos

 • Månatliga uppföljningar

 • Avveckling av oanvända resurser

 • Expertvägledning från vårt certifierade team

AWS Kostnadshantering och Optimering

Detaljer
chevron
 • Få expertvägledning för att kontrollera dina molnkostnader med hjälp av våra konsulttjänster.

 • Djupgående analys av dina molnkostnader

 • Personligt anpassade kostnadshanteringsstrategier

 • Implementering av kostnadsbesparande åtgärder

 • Rekommendationer för resurseffektivitet

 • Engångs konsulttjänst för kostnadsoptimering

Vårt AWS Partnerskap

partnership-badge
4
AWS Competencies
6
Partnerprogram
250+
AWS Certifieringar
300+
Framgångsrika AWS undprojekt

Vår status som AWS Premier Partner visar på vårt djupt rotade engagemang för att leverera exceptionella lösningar i hela AWS ekosystemet. Våra beprövade processer för tjänsteleverans, omfattande certifieringar och ackrediteringar visar vårt engagemang för att säkerställa er framgång i molnet. Genom vår expertis och vårt partnerskap med AWS har vi hjälpt organisationer växa och nå sina affärsmål med hjälp av molnet, oavsett var i sin molnresa de befinner sig. Vi gör detta genom att aktivt delta i program, kompetens och utbildningar som endast är tillgängliga för AWS partners och integrerar detta i vårt tjänsteutbud.

Våra Klienter

Chevron prev
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Chevron next

Våra erfarenheter från AWS kostnadshantering och optimisering

Artikel
DevOps
Hur man kommer igång med AWS DevOps-verktyg

En detaljerad guide för att komma igång med AWS DevOps-verktyg, jämföra färdiga lösningar och gör-det-själv-lösningar, och insikter i hur man optimerar pipelines för effektivitet och kontroll.

Läs mer
Artikel
Vad är Well-Architected Framework?

AWS Well-Architected Framework är ett hjälpverktyg för molndesign, men vad gör det exakt? Vi presenterar de viktigaste delarna och hur de hjälper dig.

Läs mer
Artikel
Vad är molntjänster?

Molntjänster finns överallt, men det är inte alltid enkelt att beskriva dem. Läs vår artikel för att lära dig deras bakgrund, vad de gör och hur de kan hjälpa ditt företag.

Läs mer
Fallstudie
Programvara
Migrera till molnet och lägg grunden till fantastiska kundrelationer

SmartGolfa är en webb- och mobilplattform som låter användare spela golf i sin egen takt. Användare kan köpa golfpaket som kan användas i ett nätverk av banor i Sverige, enligt deras schema. Teevolution startade SmartGolfa 2009. Sedan lanseringen har plattformen haft kontinuerlig tillväxt. Idén till SmartGolfa kom från det enkla konceptet att göra golf mer digitalt tillgängligt och öppna marknaden för en ny publik genom att hålla kostnaderna nere. Applikationen tillåter användare att boka starttider på 60+ golfbanor och köpa greenfee-avgifter. Användare har också möjlighet att belönas med gratis greenfee-avgifter genom att rekrytera vänner. Användare loggar in med sina telefoner för att köpa paket som kan användas under golfsäsongen.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down