PCG logo
Artikel

Vad är molntjänster?

Ibland verkar det som om molntjänster finns överallt, men samtidigt är det svårt att säga exakt vad de är och vad de gör. Det kan underlätta att beskriva något så luddigt som "molnet" i som något man kan se och röra.

På Microsoft Azures webbplats förklaras molntjänster till exempel som "leverans av datortjänster – inklusive servrar, lagring, databaser, nätverk, programvara, analys och intelligens – via Internet". Denna enkla definition är användbar på många sätt, eftersom den håller sig till de välkända delarna av ett traditionellt IT-system.

Det perspektivet gör dock att vi missar vissa av de saker som gör molntjänster till en genuint nyskapande företeelse. Det hjälper om vi tittar på vad man gör med tjänsterna, snarare vad de består av. Som Amazon beskriver på sin AWS-webbplats; "Molntjänster är en on-demand-leverans av IT-resurser via internet med pay-as-you-go-prissättning. I stället för att köpa, äga och underhålla fysiska datacenter och servrar kan du få tillgång till tekniska tjänster...vid behov från en molnleverantör som Amazon Web Services."

Det är just denna känsla av flexibilitet och lyhördhet som bättre definierar vad molntjänster handlar om – och hur de kan hjälpa företag att uppnå sina mål.

Bild av kvinna som tittar moln

En kort historik av molnet.

Amazon Web Services (AWS) var den första av de stora molnleverantörerna och startades 2002 för att tillhandahålla lagring och databehandling via internet. År 2006 följdes detta av lanseringen av den kommersiella tjänsten Elastic Compute Cloud (EC2), en produkt som bidrog till att introducera idén om databehandling som kan expandera och krympa i förhållande till efterfrågan.

Det dröjde inte länge förrän konkurrenterna dök upp och 2009 såg vi lanseringen av Cloud Computing Enterprise Application från Google, Azure från Microsoft och tjänster från en rad andra företag som Alibaba, IBM, Oracle och HP. Samtidigt understryker vissa att Salesforce redan 1999 var den första programvaran som erbjuds på prenumerationsbasis, i stället för att säljas fysiskt som en engångstransaktion.

Vilka är molnleverantörerna?

Amazon Web ServicesExternal Link (AWS) – Som nämnts ovan dök AWS upp i mitten av 2000-talet, efter att Amazon fått viss erfarenhet av webbplatsutveckling men hade svårigheter med vissa delar av processen. Deras frustration över hastigheten i programvaruutvecklingen ledde till implementeringen av diverse rekommendationer. Dessa inkluderar, som Tom Killalea förklarar i "Velocity in Software Engineering" (2021), "maximeringen av autonomi för team av ingenjörer och att öka andelen tid som ingenjörerna lägger på att bygga programvaran, snarare än andra uppgifter." Denna rationalisering och funktionalistiska strategi bidrog till att definiera karaktären på alla deras molntjänster och påverkade starkt den framväxande konkurrensen.

Google Cloud PlatformExternal Link (GCP) – På ett liknande sätt äntrade Google arenan 2008 med en uppsättning molntjänster som körs på samma infrastruktur som Google använder internt för sina slutanvändarprodukter, t.ex. den välkända sökmotorn och Gmail-tjänsterna. GCP erbjuder nu Infrastructure as a service (IaaS), Platform as a service (PaaS) och serverlösa datormiljöer.

Microsoft AzureExternal Link – Tjänsten som ursprungligen kallades Windows Azure lanserades 2008 mer som ett direkt strategiskt svar på AWS, eftersom man var rädd för att man redan höll på att förlora mark (och marknadsandelar) till Amazon, än som en utveckling av interna lösningar. Microsoft Azure har nu blivit den näst största IaaS- och PaaS-tjänsten i världen efter AWS.

Vad erbjuder de?

Som den största molnleverantören har Amazon det bredaste utbudet av tjänster, och vi kan få en bättre uppfattning om molntjänster som helhet genom att titta på deras erbjudanden i de fyra huvudkategorierna:

 • Infrastructure as a Service (IaaS)
 • Platform as a Service (PaaS)
 • Serverless
 • Software as a Service (SaaS)

Infrastructure as a Service (IaaS)

IaaS är en modell som ger kunderna tillgång till virtualiserade enheter av en leverantörs fysiska resurser. IaaS-kunder hanterar sin infrastruktur på samma sätt som de skulle hantera lokala, fysiska servrar. Vanligtvis omfattar det servrar och virtuella maskiner (VM), lagring, nätverk och operativsystem från en molnleverantör på en pay-as-you-go-basis. AWS IaaS produkter inkluderar Elastic Cloud Compute (EC2) för virtuella maskininstanser, Elastic Block Store (EBS) för lagringsvolymer och Elastic Load Balancing.

Platform as a Service (PaaS)

Platform as a Service (PaaS) är en on-demand-miljö för utveckling, testning, leverans och hantering av mjukvaruappar. PaaS-produkterna förenklar processen att bygga en applikation genom att dölja komplexiteten i den infrastruktur som kör applikationen. Du får ett gränssnitt genom vilket du definierar det beteende och den miljö som du vill ha för ditt program. Detta inkluderar ofta koden som ska köra programmet. AWS PaaS-produkter inkluderar Elastic Beanstalk och Elastic Container Service (ECS).

Serverless

Serverless är en molnbaserad utvecklingsmodell som gör det möjligt för utvecklare att bygga och köra applikationer utan att behöva hantera servrar. Det finns fortfarande servrar i serverless, men de är abstraherade från apputvecklingen. En molnleverantör sköter rutinarbetet med att tillhandahålla, underhålla och skala serverinfrastrukturen.

Arkitekturdiagram av en serverlös bildhanterare

Exempel på arkitekturdiagram av en serverlös bildhanterare som använder AWS Cloud Services

Software as a Service (SaaS)

SaaS-produkter (Software as a Service) erbjuder tjänster som är avsedda att användas av slutanvändare. Ett välkänt exempel är Googles Gmail-tjänst, som gör det möjligt för användare att hantera sin e-post genom att logga in i ett webbläsargränssnitt eller via en e-postklient (som Microsoft Outlook) som körs lokalt. Bland AWS SaaS-produkterna kan nämnas Simple Email Service och Amazon WorkSpaces.

Vilka är fördelarna?

Hittills har vi koncentrerat oss på vad molnet är och varifrån det kommer, men hur kan molntjänster hjälpa dig att uppnå dina affärsmål? För att en ny teknik ska vara värdefull, och inte bara vara den senaste "tekniska uppgraderingen", måste den hjälpa dig att nå dit du vill komma som företag. Molntjänster har flera tydliga och unika fördelar. Amazon identifierar 6 viktiga fördelar med molntjänsterExternal Link:

 1. Byta fasta kostnader mot rörliga kostnader
 2. Dra nytta av massiva stordriftsfördelar
 3. Inga mer gissningar kring kapaciteten
 4. Ökad hasighet och agilitet
 5. Sluta spendera pengar på drift och underhåll av datacenter
 6. Bli globala på ett par minuter

Vi kan dessutom lägga till ytterligare ett par fördelar till listan:

 1. Förbättrad efterlevnad
 2. Förbättrad säkerhet och tillförlitlighet
 3. Förbättrad miljömässig hållbarhet

Vilka är nackdelarna?

Ingen teknik (särskilt ingen ny teknik) saknar svagheter, och molnet är inget undantag:

 1. Serveravbrott och anslutningsproblem. Ingen leverantör kan garantera att det inte kommer att uppstå driftstopp, och en opålitlig internetuppkoppling kan leda till att din personal sitter sysslolös.
 2. Säkerhet och integritet. Risken för hackning är aldrig helt obefintlig, och de stora leverantörerna är ibland måltavlor för attacker.
 3. Inlärningskurva. Molntjänster är nya och komplexa och det kan ta tid att anpassa sig till dem, både organisatoriskt och tekniskt.
 4. Personaltillgång. Det kan vara svårt att hitta lämpliga ingenjörer med relevant erfarenhet.
 5. Kostnadsrisker. En oväntad ökning av efterfrågan eller ett fel i kodningen kan leda till en oväntat hög räkning enligt pay-as-you-go-modellen.
 6. Låst till en leverantör. Att binda sig till en viss leverantör kan innebära att man är bunden av deras lösning och priser, men kanske inte mer än med någon annan proprietär teknik.

Allmänna råd för molnresenärer

Ovanstående negativa aspekter bör så klart övervägas innan man tar steget, men dessa kan minimeras eller undvikas fullständigt genom att komma ihåg följande allmänna punkter:

 • Var beredd att ompröva dina applikationer. Även om det uppenbarligen kan kännas lockande att göra en smidig och direkt överföring av dina existerande applikationer till molnmiljön så finns det många fördelar (och problem som kan undvikas) om du spenderar lite tid på att överväga ur de kan tänkas om och omorganiseras för att passa molnet.
 • Bra arkitektur och teknik är alltid till hjälp. Bra teknik och bra arkitektur är centrala delar av en smärtfri övergång. Om du har en tydlig uppfattning om vad varje del gör och varför, bör du kunna identifiera hur de kan implementeras effektivt i en annan miljö och vilka delar som kan förbli oförändrade.
 • Det är ingen dikotomi, det är en övergång. Det är inte nödvändigtvis så att allt måste ändras direkt från början. Du kan lätt välja det minsta och mest praktiska användningsfallet för att se om det fungerar för dig, och sedan ta det därifrån. Många mindre tillämpningar täcks av den kostnadsfria nivån i en tjänst som AWS, så du behöver inte alltid betala för att komma igång.

Vi hoppas att du nu har en bättre uppfattning om vad molntjänster är. Och en sista punkt: om allt detta känns som mycket att ta till sig, så hjälper vi dig gärna med övergången! Ja, det är klart att vi skulle säga det, men allvarligt talat, vår expertis och erfarenhet innebär att vi kan hjälpa dig att fatta säkra och välinformerade beslut.

Som certifierad AWS och Microsoft-partner är molnet definitivt vår grej och vi har goda förutsättningar att bedöma din verksamhet och berätta hur din resa kan börja. Tveka inte att kontakta oss och säkerställ att din verksamhet maximerar fördelarna med molnet.


Använda tjänster

Läs mer

Artikel
DevOps
Hur man kommer igång med AWS DevOps-verktyg

En detaljerad guide för att komma igång med AWS DevOps-verktyg, jämföra färdiga lösningar och gör-det-själv-lösningar, och insikter i hur man optimerar pipelines för effektivitet och kontroll.

Läs mer
Artikel
Vad är Well-Architected Framework?

AWS Well-Architected Framework är ett hjälpverktyg för molndesign, men vad gör det exakt? Vi presenterar de viktigaste delarna och hur de hjälper dig.

Läs mer
Fallstudie
Programvara
Migrera till molnet och lägg grunden till fantastiska kundrelationer

SmartGolfa är en webb- och mobilplattform som låter användare spela golf i sin egen takt. Användare kan köpa golfpaket som kan användas i ett nätverk av banor i Sverige, enligt deras schema. Teevolution startade SmartGolfa 2009. Sedan lanseringen har plattformen haft kontinuerlig tillväxt. Idén till SmartGolfa kom från det enkla konceptet att göra golf mer digitalt tillgängligt och öppna marknaden för en ny publik genom att hålla kostnaderna nere. Applikationen tillåter användare att boka starttider på 60+ golfbanor och köpa greenfee-avgifter. Användare har också möjlighet att belönas med gratis greenfee-avgifter genom att rekrytera vänner. Användare loggar in med sina telefoner för att köpa paket som kan användas under golfsäsongen.

Läs mer
Fallstudie
Media & underhållning
AWS DevOps automatiserar publiceringsplanering

Spike Diamond är ett brittiskt förlag som är känd för sina online publikationer, exempelvis Holler Country, en online-tidning om countrymusik.

Läs mer

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down