PCG logo

Hantering av AWS-behörigheter

Vår tjänst för hantering av AWS-behörigheter (AWS Permissions Management Service) hjälper dig att kontrollera behörigheter och tillstånd för personer och maskinidentiteter som behöver ha tillgång till din AWS-molnmiljö och dina arbetspaket. Vi skapar tillgångskontroller baserat på principen om minsta nödvändiga rättigheter (the principle of least privilege) och konfigurerar flerfaktorsautentisering, starka inloggningsmekanismer, behörighetsgränser och en process för akut tillträde.

Vårt team granskar regelbundet behörighetshanteringen för att se till att hanteringen av olika tillståndsnivåer är konsekvent och säker. Du kan dessutom skicka in tjänsteförfrågningar när du behöver ändra behörigheter eller hantera användare, användargrupper och attribut. Dessa tjänsteförfrågningar hanteras i enlighet med våra Service Level Agreements (SLA) och följer ITIL-kompatibla processer för hantering av tjänsteförfrågningar.

Höjdpunkter

  • Kontrollera tillträde: Hantera tillträde för personer och maskinella identiteter till AWS och arbetspaket på ett säkert sätt.
  • Tvåfaktorsautentisering: Stärk säkerheten med autentiseringskoder från konfigurerade enheter.
  • Behörighetsgränser: Sätt upp allmänna blockeringar som begränsar tillträde för alla identiteter i din organisation.

Fördelar

Förbättrad säkerhet
Förbättrad säkerhet

Implementera starka inloggningsmekanismer, enkel inloggning (single sign-on) och robusta lösenordspolicys.

Akut tillträde
Akut tillträde

Se till att det finns möjlighet för akut tillträde till arbetspaket och AWS-konton vid plötsliga kriser eller nödsituationer.

Snabba tjänsteförfrågningar
Snabba tjänsteförfrågningar

ITIL-kompatibla tjänsteförfrågningar som hanteras enligt våra SLA:er (Service Level Agreements) för effektiv hantering av behörigheter.

Försäkran om efterlevnad
Försäkran om efterlevnad

Stärk din organisations efterlevnad av branschstandarder genom att upprätthålla ett säkert system för hantering av behörigheter.

Kom igång med vår AWS Permissions Management Service idag!

Hantering av AWS-behörigheter (AWS Permissions Management)

Detaljer
chevron
  • Service Start-up: Initiell konfiguration av tillträdeskontroll och behörigheter

  • Regelbundna granskningar: Kontinuerlig övervakning för att se till att hanteringen är konsekvent och säker

  • Tjänsteförfrågningar: Effektiv hantering av förfrågningar som gäller tillträde och behörigheter

  • Fokus på efterlevnad: Förbättra säkerheten och fasthållandet av efterlevnadsstandarder i din organisation med hjälp av dedikerade processer

Vårt AWS Partnerskap

partnership-badge
4
AWS Competencies
6
Partnerprogram
250+
AWS Certifieringar
300+
Framgångsrika AWS undprojekt

Vår status som AWS Premier Partner visar på vårt djupt rotade engagemang för att leverera exceptionella lösningar i hela AWS ekosystemet. Våra beprövade processer för tjänsteleverans, omfattande certifieringar och ackrediteringar visar vårt engagemang för att säkerställa er framgång i molnet. Genom vår expertis och vårt partnerskap med AWS har vi hjälpt organisationer växa och nå sina affärsmål med hjälp av molnet, oavsett var i sin molnresa de befinner sig. Vi gör detta genom att aktivt delta i program, kompetens och utbildningar som endast är tillgängliga för AWS partners och integrerar detta i vårt tjänsteutbud.

Våra Klienter

Chevron prev
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Chevron next

Våra erfarenheter från Hantering av AWS-behörigheter

Artikel
DevOps
Hur man kommer igång med AWS DevOps-verktyg

En detaljerad guide för att komma igång med AWS DevOps-verktyg, jämföra färdiga lösningar och gör-det-själv-lösningar, och insikter i hur man optimerar pipelines för effektivitet och kontroll.

Läs mer
Artikel
Vad är Well-Architected Framework?

AWS Well-Architected Framework är ett hjälpverktyg för molndesign, men vad gör det exakt? Vi presenterar de viktigaste delarna och hur de hjälper dig.

Läs mer
Artikel
Vad är molntjänster?

Molntjänster finns överallt, men det är inte alltid enkelt att beskriva dem. Läs vår artikel för att lära dig deras bakgrund, vad de gör och hur de kan hjälpa ditt företag.

Läs mer
Fallstudie
Programvara
Migrera till molnet och lägg grunden till fantastiska kundrelationer

SmartGolfa är en webb- och mobilplattform som låter användare spela golf i sin egen takt. Användare kan köpa golfpaket som kan användas i ett nätverk av banor i Sverige, enligt deras schema. Teevolution startade SmartGolfa 2009. Sedan lanseringen har plattformen haft kontinuerlig tillväxt. Idén till SmartGolfa kom från det enkla konceptet att göra golf mer digitalt tillgängligt och öppna marknaden för en ny publik genom att hålla kostnaderna nere. Applikationen tillåter användare att boka starttider på 60+ golfbanor och köpa greenfee-avgifter. Användare har också möjlighet att belönas med gratis greenfee-avgifter genom att rekrytera vänner. Användare loggar in med sina telefoner för att köpa paket som kan användas under golfsäsongen.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down