PCG logo
Artikel

DevOps i Scrum: Framgångsrik Agil synergi

customHeroImage

DevOps blir allt populärare att implementera i organisationer av olika storlekar och en vanlig, återkommande, missuppfattning är att DevOpsExternal Link och AgilaExternal Link metoder är två helt olika system som inte är ämnade att samarbeta med varandra. Visst är väl DevOps bara en teknisk idé om perfektionism medan Agila metoder handlar om att ha dagliga möten och hålla sina kunder nöjda? Eller? Nja, inte riktigt.

Ibland hör man också att DevOps är lika med "Kontinuerlig Utveckling" medan Agil betyder "Scrum". Den här typen av grov förenkling kan göra det ännu mer förvirrande att välja vilket som fungerar bäst för din organisation.

DevOps och Agilt: en himmelsk kombination?

Den goda nyheten är att DevOps och Agilt faktiskt är fullt kompatibla med varandra. Den Agila metodikens fokus ligger exempelvis på kommunikation och kontinuerlig förbättring vilket även är en central del förDevOps. Scrum-principer, som empiri, transparens, granskning och anpassning, spelar också en central roll inom DevOps.

Med risk för att själva överförenkla kan vi säga att Scrum i huvudsak motsvarar den Agila principenExternal Link "Välkomna ändrade krav, även sent i utvecklingen. Agila processer använder förändringar till att förbättra kundens konkurrenskraft." Samtidigt kan man säga att Kontinuerlig Leverans främst motsvarar den Agila principen "Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och Kontinuerlig Leverans av värdefull mjukvara."

En för alla, alla för en

Slutsatsen av dessa samverkande principer är att Agilt handlar mer om att välkomna förändring snarare än att bara vara en samling rutiner som Stående Möten och Sprintplanering.

Istället för att försöka välja en av alla tillgängliga Agila principer kan du överväga att använda flera av dem tillsammans, vilket visar att de har en gemensam inställning till förändring som är representativ för både Agilt och DevOps. Låt oss ta en titt på vad var och en av dem kan åstadkomma samt deras respektive fördelar.

Driv dina projekt över mållinjen med Scrum

Scrum är ett ramverk som hjälper team att arbeta tillsammans, samt förenklar utvecklingsprocessen i komplicerade projekt med föränderliga krav. Dessa har ett antal primära fördelar:

 • Flexibilitet.
 • Transparens.
 • Pågående anpassning till förändringar när de inträffar.
 • Pågående publicering av utvecklingar av produkten, samt insamling av kundreaktioner och kritik.
 • Ett enkelt sätt att organisera Utvecklingen av komplexa produkter.
 • Samarbete.
 • Ökad kundtillfredställelse.

Håll dig steget före med DevOps

Amazon definierar DevOpsExternal Link som "en kombination av kulturella filosofier, metoder och verktyg som ökar en organisations förmåga att leverera applikationer och tjänster i ett högt tempo." Här är några exempel på dess fördelar:

 1. Frekventa publiceringar av funktioner med högre kvalitet.
 2. Kontinuerlig mjukvaruleverans.
 3. Ökad effektivitet.
 4. Lägre antal defekter.
 5. Automatisering i Utvecklingsprocessen.
 6. Förbättrar hastigheten och stabiliteten i mjukvaruutveckling och publicering.

För att hålla sig konkurrenskraftig i den snabbt utvecklande och föränderliga mjukvaruindustrin har smidighet blivit avgörande. Att kombinera Agilt och DevOps skapar den perfekta blandningen av flexibilitet och anpassningsförmåga som krävs för att kunna följa med de kontinuerliga förändringarna i branschen.

Dessutom kommer integreringen av DevOps med Agilt att förbättra utvecklingsprocessen inom själva teamet, samt att det samtidigt säkrar organisationens framgång genom att öka värdet för dina kunder. Genom att använda Scrum-ramverket integrerat med DevOps får du det bästa av två världar: kontinuerlig iteration ger smidig kommunikation mellan teamet och dina kunder, samt kontinuerlig integration och leverans.

Planera för förutsägbarhet och automatisera för smidighet

Scrum är planeringsprocessen där du enkelt planerar och förutsäger utvecklingen medan DevOps-processen fokuserar mer på automatisering. Både hastigheten och smidigheten ökar genom att automatisera Utvecklarnas dagliga operativa uppgifter. Dessutom påskyndar den även processen att sätta Användarberättelser i produktion.

Läs mer

 1. Insikt: How to get started with AWS DevOps tools
 2. Fall stuide: AWS DevOps automates release management
 3. Fall studie: Time-to-market optimisations with AWS DevOps

Använda tjänster

Läs mer

Nyheter
Uppgraderingar till AWS Well-Architected Framework för 2023

En uppdatering av 2023 års förändringar i AWS välarkitekterade ramverk: Förbättringar inom säkerhet, effektivitet och införandet av Lens Catalog för skräddarsydd vägledning, med betoning på global tillgänglighet.

Läs mer
Nyheter
PCG uppnår ny AWS Advertising and Marketing Technology Competency

Pressmeddelande om att PCG har uppnått den nya AWS Advertising & Marketing Tech Competency i DCX, som omvandlar digitala kundupplevelser.

Läs mer
Pressmeddelande
PCG uppnår AWS Premier Partner-status

PCG:s molnexpedition når nya höjder med AWS Premier Partner Status.

Läs mer
Artikel
Vad är Well-Architected Framework?

AWS Well-Architected Framework är ett hjälpverktyg för molndesign, men vad gör det exakt? Vi presenterar de viktigaste delarna och hur de hjälper dig.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down