PCG logo
Artikel

En Test-Driven Development metodik

Test-driven development (TDDExternal Link) är en väl etablerad mjukvarudesignpraxis för mjukvaruutveckling, som har varit populär bland många programmerare i årtionden. När en utvecklare använder TDD skriver de testerna före de skriver koden. Det kan verka som en lång väg till slutprodukten i början, men på vägen ger TDD överraskande effektiva fördelar.

Faserna i Test-Driven Development

1. Skapa tester
Utvecklare behöver skapa precisa tester för att verifiera funktionaliteten i slutprodukten. Testet är till en början menat att misslyckas och skrivs baserat på antaganden om hur funktionen ska bete sig.

2. Skriv kod
Utvecklaren skriver den minsta mängden kod som krävs för att testet, som tidigare misslyckades, ska passera. Koden är enkel, inte perfekt, inte klar än och får inte vara utanför funktionaliteten i funktionen. Målet är att testet ska passera.

3. Korrigera kod
När testet misslyckas gör utvecklaren temporära ändringar som krävs för att testet ska passera. Efter korrigeringen kan testet köras framgångsrikt vid omkörning.

4. Refaktorisera kod
När testet körs framgångsrikt refaktoriserar utvecklaren koden. Fokus ligger här på att skriva "ren" kod. Koden måste vara så effektiv, läsbar och underhållbar som möjligt.

Fördelarna med TDD

  • Bättre förståelse  
     Att skriva testet före koden har en stor fördel för utvecklarens förståelse. Det hjälper utvecklaren att sätta sig i användarens skor och föreställa sig verkliga exempel. Detta kommer också att resultera i att man skriver mindre men mer fokuserad kod och producerar lätt sammansättbara och återanvändbara moduler. 
  • Tidsbesparande
     Eftersom testerna redan finns på plats behövs ingen omfattande testning längre för att avgöra om hela koden fungerar korrekt. Med TDD får utvecklaren återkoppling på vad som är nyss skrivet på bara några minuter. Utöver att ingen tid går åt till omfattande testning behöver utvecklaren inte heller spendera tid på att felsöka hela koden. Till slut har teamet mer tid att fokusera på den faktiska slutprodukten. 
  • Ständig omarbetning
     En – om inte den viktigaste – fasen av TDD är omarbetning. Omarbetning i TDD betonar kvaliteten på koden. Utvecklaren fokuserar på att ta bort dupliceringar eller potentiellt optimera koden och öka effektiviteten utan att ändra beteendet hos slutprodukten. 

Hur implementerar PCG Test-Driven Development?

På PCG följer vi AgileExternal Link-processen. Vår erfarenhet har visat att Testdriven Utveckling fungerar bra med att arbeta på ett Agile sätt. Det säkerställer att teamet har en fullständig förståelse för lösningen, arbetar mycket fokuserat på koden och har regelbunden kontakt med kunden som är involverad från första början. Med Test-Driven Development levererar teamet en slutprodukt som är mycket stabil, underhållbar och effektiv.

Är du nyfiken på hur vi arbetar och vad vi kan göra för dig? Kontakta oss och låt oss börja bygga idag!

Använda tjänster

Läs mer

Artikel
Serverless
Server eller Server-löst i Cloud Computing

Vad är serverless computing och hur är det i jämförelse med ett serverbaserat tillvägagångssätt? Läs vår artikel och lär dig mer om fördelar och nackdelar och hur det kan förbättra din mjukvaruprodukt.

Läs mer
Artikel
För- och nackdelar med Cloud Computing

Molnet och dess många fördelar är ett populärt samtalsämne, men vilka är några av fördelarna? Låt oss vägleda dig genom några av för- och nackdelarna, så att du kan fatta bättre och mer välgrundade beslut.

Läs mer
Nyheter
PCG uppnår ny AWS Advertising and Marketing Technology Competency

Pressmeddelande om att PCG har uppnått den nya AWS Advertising & Marketing Tech Competency i DCX, som omvandlar digitala kundupplevelser.

Läs mer
Pressmeddelande
PCG uppnår SAP®-certifiering för outsourcingpartners

Offentliggörande av PCG:s tredubbla SAP-certifieringar, som visar företagets expertis inom drift av SAP-system på Azure VMware Solution och dess ambition att bli en nyckelspelare på Europas molnmarknad.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down