PCG logo
Artikel

För- och nackdelar med Cloud Computing

Att samhället blir allt mer komplext och att datortrender verkar komma och gå lika snabbt som deras tillhörande TikTok-videor är ingen nyhet. För att en ny teknologi ska vara livsduglig och inte bara "den senaste uppgraderingen" måste den kunna hjälpa dig som företag att nå dina mål. Med den här artikeln vill vi hjälpa dig utvärdera huruvida molntjänster kan vara en del av den resan.

Vilka är fördelarna?

De viktigaste tjänsteleverantörerna, såsom Amazon, Microsoft och Google, hävdar att molntjänster innebär flera unika och tydliga fördelar. Amazon nämner 6 viktiga fördelar:

 • Byt fasta kostnader mot rörliga kostnader
 • Dra nytta av massiva stordriftsfördelar
 • Inga mer gissningar kring kapaciteten
 • Ökad hasighet och agilitet
 • Sluta spendera pengar på drift och underhåll av datacenter
 • Bli global på ett par minuter

Vi förklarar dessa punkter mer i detalj nedan, liksom ett par andra fördelar:

 1. Efterlevnad
 2. Förbättrad säkerhet och tillförlitlighet
Illustration av vägning av molndatatjänster

Byt fasta kostnader mot rörliga kostnader

Ett av de viktigaste skälen till att övergå till molnet är att dra nytta av prismodellen ”pay-as-you-go”. Om du lanserar en ny tjänst, eller upplever stora variationer i efterfrågan, kan du åtnjuta enorma besparingar från den här centrala aspekten av molnmodellen – och samtidigt slippa estimera hur mycket kapacitet du kommer behöva.

Inga mer gissningar kring kapaciteten

En annan tydlig fördel med skalbara tjänster är att du kan använda så mycket eller lite kapacitet du behöver, och utöka eller minska efter behov omedelbart. Det innebär att du kan ägna mer tid åt att utforma en fantastisk applikation, med tryggheten att den inte kommer misslyckas på grund av den smälter dina servrar om den blir viral.

Dra nytta av massiva stordriftsfördelar

En annan fördel som hänger samman med verksamhetens storlek är den förbättrade servicen och prissättningen som du kan få tack vare att miljontals människor deltar i samma program. AWS och andra fördelar kan uppnå ännu högre skalfördelar än de som betjänar större företag med rum fulla av servrar, vilket innebär lägre pay as-you-go-priser för alla.

Ökad hasighet och agilitet

Förutom snabbare teknisk respons kan elastisk kapacitet öppna upp affärsmöjligheter och öka innovationstakten. Nya beräkningsresurser görs tillgängliga på några minuter. Detta kan resultera i dramatiska ökningar av organisationens rörlighet, eftersom kostanden och tiden som krävs för att experimentera och utveckla blir betydligt lägre.

Sluta spendera pengar på drift och underhåll av datacenter

Att köpa, lagra, driva och underhålla servrar är en affärsverksamhet i sig som kräver dedikerad personal, och det kan distrahera dig från andra, mer produktiva saker som att dricka kaffe, äta bullar och bygga fina applikationer som drar in pengar!

Bli global på ett par minuter

Precis som vetskapen att en plötslig framgång inte skapar en bromskloss, är det en bra sak att din applikation kan distribueras smidigt till flera regioner runt om i världen och prestera lika bra (eller ännu bättre) än en lokal region. Lägre latenstid innebär en bättre användarupplevelse för alla dina kunder, till minimal kostnad och med minimal fördröjning.

Efterlevnad

Större leverantörer drar nytta av sin storlek där de är fullt medvetna om alla relevanta efterlevnadsfrågor. AWS stöder fler säkerhetsstandarder och certifieringar av efterlevnad än samtliga alternativ, inklusive PCI-DSS, HIPAA/HITECH, FedRAMP, GDPR, FIPS 140-2 och NIST 800-171.

Förbättrad säkerhet och tillförlitlighet

Molnleverantörer kan också skryta med toppmoderna säkerhetsprotokoll. Distribuerad lagring och multipla säkerhetskopior innebär att du aldrig riskerar att förlora din enda kopia av något, även om serverrummet börjar brinna eller vid längre strömavbrott.

Okej, men vilka är nackdelarna?

Visst är det trevligt att höra hur ny teknologi revolutionerar mänskligheten, men alla som har kämpat med att koppla in en USB-sticka i datorns baksida vet att det finns nackdelar och tillfällen där teknologin helt enkelt inte passar. Molntjänster är inget undantag:

 • Serveravbrott och anslutningsproblem. Den mest uppenbara potentiella nackdelen med molntjänster är att systemet är beroende av anslutningen mellan dig och molntjänsterna. Ingen leverantör kan garantera att det inte kommer att uppstå driftstopp, och en opålitlig internetuppkoppling kan leda till att din personal blir sysslolös och att din produktionslinje stannar upp.
 • Säkerhet och integritet. En potentiell fördel med att flytta till en molntjänst som AWS är att dina data skyddas av avancerade metoder och ingenjörer, men det innebär också att flera saker ligger utom din kontroll. Det går aldrig att utesluta risken för hacking, och högprofilerade kommersiella system som Amazon, Microsoft och Google är ofta föremål för sofistikerade och kontinuerliga attacker från många olika källor.
 • Inlärningskurvan. All innovativ teknik kräver en tid för inlärning och anpassning, men molntjänster är ofta mer komplexa och avskräckande än andra då de ofta inkluderar koncept och metoder man inte stött på tidigare. Som ett resultat kommer eventuella kostnadsbesparingar uppvägas och skjutas upp av förseningar och störningar i verksamheten, i takt med att den försöker anpassa sig till nya arbetssätt – utöver de rent tekniska aspekterna.
 • Personaltillgång. En naturlig lösning på den branta inlärningskurvan kan vara att anställa ny personal som redan har rätt kompetens, men det kan vara svårt och dyrt i början när efterfrågan på lämpliga ingenjörer överstiger utbudet. Det kan dessutom vara svårt att integrera ett plötsligt inflöde av nya människor. Detta kan till och med skapa splittringar i arbetsstyrkan mellan de gamla och nya om det inte hanteras på ett bra sätt.
 • Kostnadsrisker. Om de viktigaste argumenten för molntjänster är de potentiella kostnadsbesparingarna med en pay-as-you-go-modell, bör vi också nämna risken för en massiv räkning i slutet av betalningscykeln som orsakas antingen av en oväntad ökning av efterfrågan eller av ett missat fel i koden som har oväntade konsekvenser. De stora molnleverantörerna har funktioner som hjälper till att förhindra överutnyttjande, men även dessa är verktyg som måste förstås och implementeras på rätt sätt och som kan sätta både ditt tålamod (och ditt förhållande till ekonomichefen) på prov när du startar det hela första gången.
 • Låst till en leverantör. En ofta diskuterad negativ aspekt av att migrera till molnet är rädslan att binda sig till en viss leverantör, vilket skulle innebära att man är bundet till dem utlämnad till deras prissättning eller risken att en nyckeltjänst dras tillbaka. Detta må vara mer sant för vissa tjänster än andra, till exempel där stora förändringar i arbetsmetoderna inte går att undvika, men låsningsnivån är inte högre än vid andra aspekter av teknologin och inga avgörande affärsbeslut kommer utan risker.

Vad är vägen framåt?

Nu bör du ha en bättre uppfattning om de viktigaste fördelarna och nackdelarna med molntjänster. Molnet kan erbjuda betydande besparingar genom sina stordriftsfördelar och faktumet att du endast betalar för det du använder, men du bör också vara medveten om när kostnadsmodellen inte passar.

Känns möjligheterna fortfarande lite överväldigande, eller skrämmer riskerna dig? Radikal ny teknik som molnet kan definitivt innebära en brant inlärningskurva, men det finns ett antal saker du kan göra för att förbereda dig:

 1. Lär känna dig själv.
  Det bästa sättet att vara säker på att molntjänster passar ditt företag är att sätta dig in i det du redan har och vad du kan komma att behöva i framtiden i takt med att verksamheten växer. En grundlig genomgång av dina affärsmål och din tekniska arkitektur kan leverera många användbara insikter och hjälpa dig hitta svagheter och förbättringsmöjligheter.
 2. Var beredd att ändra ditt tillvägagångssätt.
  Som vi diskuterade ovan har vissa aspekter av molnet skapats i direkt samklang med traditionella arbetssätt och kräver därför liten eller ingen anpassning från din sida. Men för att få ut det mesta av de nya möjligheterna måste du börja göra vissa saker på ett nytt sätt och vara beredd att släppa vissa föråldrade rutiner.
 3. Sök expertråd.
  Det slutliga och mest tillförlitliga sättet att säkerställa din verksamhets framgångsrika övergång till molnuniversumet är att söka hjälp från experter. Självklart tycker vi att det innebär oss på PCG, men internet är fullt av fantastiska resurser och i princip gränslöst med information från människor som har genomgått samma resa.

Vill du veta mer om molnet och hur det kan blir en del av ditt företags framtid? Du kanske har en applikation som du vill utveckla för olika enheter, utan att behöva tänka på tillgänglighet och skalbarhet? Kontakta oss idag och se hur vi kan förverkliga din idé!


Använda tjänster

Läs mer

Artikel
Är inte molntjänster väldigt dyra? Se det verkliga värdet för små och medelstora företag

Tydliggör molnkostnaderna! Lär er hur molntjänster slår traditionella upplägg och erbjuder skalbarhet, effektivitet och besparingar. Dyk in med PCG - er molnguide!

Läs mer
Artikel
5 enkla sätt molnberäkning kan hjälpa ditt företag

Automatiserade backuppar

Läs mer
Artikel
Vad är molntjänster?

Molntjänster finns överallt, men det är inte alltid enkelt att beskriva dem. Läs vår artikel för att lära dig deras bakgrund, vad de gör och hur de kan hjälpa ditt företag.

Läs mer
Artikel
Serverless
Server eller Server-löst i Cloud Computing

Vad är serverless computing och hur är det i jämförelse med ett serverbaserat tillvägagångssätt? Läs vår artikel och lär dig mer om fördelar och nackdelar och hur det kan förbättra din mjukvaruprodukt.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down