PCG logo
Άρθρο

Οι 6 πυλώνες του AWS Well-Architected Framework: Γιατί έχουν σημασία;

Illustration of a monunment with 6 pillars, with clouds and retro tech - Miracle Mill

Όπως θα έχετε ήδη ακούσει, το στήσιμο ενός συστήματος software είναι παρόμοιο με το χτίσιμο ενός κτιρίου: Αν οι βάσεις δεν είναι γερές, τότε η λειτουργικότητα και αξιοπιστία του συστήματος μπαίνει ολόκληρη σε κίνδυνο, ακριβώς όπως και τα θεμέλια ενός κτιρίου καθορίζουν τη στατικότητα και την ασφάλειά του.

Με άλλα λόγια, χωρίς στιβαρό υπόβαθρο το σύστημα είναι άχρηστο.

Για την αποφυγή αυτού του κινδύνου, η AWS έχει καθορίσει ένα σύνολο αρχών και κατευθυντήριων γραμμών: το AWS Well-Architected Framework, για το οποίο έχουμε γράψει μια γενική παρουσίαση και εδώ.

6 Pillars of the AWS Well-Architected Framework

Γενικές Αρχές Σχεδιασμού και οι 6 Πυλώνες

Μαζί με τις Γενικές Αρχές Σχεδιασμού, στον πυρήνα του Framework βρίσκονται επιπλέον 6 Πυλώνες που καθορίζουν την ακεραιότητα της δομής και τη λειτουργικότητα του συστήματος. Ο κάθε Πυλώνας έχει το δικό του υποσύνολο αρχών και βέλτιστων πρακτικών. Αυτό διότι, ναι μεν οι Γενικές Αρχές Σχεδιασμού έχουν αδιαμφισβήτητη χρησιμότητα ως οδηγίες, όμως είναι η ειδική “φύση” και η καθοδήγηση του κάθε Πυλώνα που καθιστά μοναδικές τις πρακτικές συμβουλές του Framework.

Οι 6 Πυλώνες του AWS Well-Architected Framework

1. Λειτουργική Αριστεία (Operational Εxcellence Pillar)

Ο κύριος στόχος του Πυλώνα αυτού είναι να εξασφαλίσει την ομαλότητα των λειτουργιών σας και την άμεση ανταπόκριση σε αλλαγές στη ζήτηση ή τις απαιτήσεις των πελατών, χωρίς να επηρεαστούν οι επιδόσεις ή η διαθεσιμότητα. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση (monitoring) της υγείας του συστήματος, την αυτοματοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, το σετάρισμα μηχανισμών ειδοποιήσεων (alerts) και την καθιέρωση καλών πολιτικών διαχείρισης αλλαγών (change management policies).

Καλό είναι επίσης να υπάρχει μια αποτελεσματική διαδικασία ανταπόκρισης (response process) μαζί με συγκεκριμένα προληπτικά πλάνα για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται τα περιστατικά. Ακολούθως, η λειτουργική αριστεία ενισχύεται από ενέργειες όπως την εφαρμογή αυτόματων τεστ, τη χρήση version control software και την τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών και ενεργειών (documentation).

Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να ανταποκρίνεστε γρηγορότερα σε έκτακτα περιστατικά και να ελαχιστοποιείτε το downtime και τις διακοπές στη λειτουργία.

Cloud Security Illustration

2. Ασφάλεια (Security Pillar)

Ο Πυλώνας της Ασφάλειας είναι σχεδιασμένος για να προστατεύει τα συστήματα, τα δεδομένα και τις εφαρμογές από επιθέσεις και κακόβουλες ενέργειες. Εστιάζει στον εντοπισμό κινδύνων και στην εξουδετέρωσή τους μέσω προληπτικών μέτρων όπως την κρυπτογράφηση (encryption), τον έλεγχο πρόσβασης (access control) και την ανίχνευση απειλών (threat detection).

Μόλις καταλάβετε τις απειλές και τις ευαλωτότητες της επιχείρησής σας, εφαρμόζετε τους ανάλογους ελέγχους και καθιερώνετε διαδικασίες για να ανταποκρίνεστε σε περιστατικά άμεσα, πριν να γίνει ζημιά. Θα σας βοηθούσε επίσης να καθιερώσετε πολιτικές σχετικά με τον έλεγχο πρόσβασης, το monitoring διαδικασιών, και την κρυπτογράφηση ευαίσθητων δεδομένων είτε είναι αποθηκευμένα - οπουδήποτε - είτε κατά τη μεταφορά τους (data at rest & in transit).

3. Αξιοπιστία (Reliability Pillar)

Ο Πυλώνας της Αξιοπιστίας εστιάζει σε 4 σημεία-κλειδιά: Αυτοματοποίηση, Ανοχή σε Σφάλματα (Fault Tolerance), Ασφάλεια και Βελτιστοποίηση Κόστους.

Η Αυτοματοποίηση σας βοηθά να ελαχιστοποιήσετε τα λάθη όταν π.χ. κάνετε deployments ή backups. Επιπλέον, εξαλείφει εντελώς την ανάγκη για χειροκίνητη παρέμβαση σε βλάβες ή άλλες απροσδόκητες περιστάσεις. Έτσι, μπορείτε να ανταποκρίθείτε και να επιλύσετε περιστατικά άμεσα και χωρίς να εξαρτάστε από ανθρώπινους χειρισμούς.

Η Ανοχή σε Σφάλματα (Fault Tolerance) εξασφαλίζει ανθεκτικότητα στις εφαρμογές σας. Δηλαδή, τις βοηθά να “αντέχουν” ακόμα και όταν μέρος του συστήματος παρουσιάζει βλάβη ή βγαίνει offline ξαφνικά. Αυτό συμπεριλαμβάνει τον σχεδιασμό αρχιτεκτονικών με “ενσωματωμένη εφεδρικότητα” (built-in redundancy), τη χρήση τεχνολογιών clustering, την εφαρμογή στρατηγικών για backup και monitoring, και τη συνεχή ενημέρωση όλων των στοιχείων του software. Η Ασφάλεια παίζει σημαντικό ρόλο και εδώ, όπως και η Βελτιστοποίηση Κόστους που θα δούμε παρακάτω.

Cloud Performance Illustration

4. Υψηλές Επιδόσεις (Performance Efficiency Pillar)

Το να πετύχετε την μέγιστη δυνατή απόδοση ξεκινά με το να κατανοήσετε τι είδους workloads θα τρέχουν στο σύστημά σας και πώς θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα εργαλεία monitoring είναι πολύ χρήσιμα σε αυτό, αφού σας βοηθούν να εντοπίσετε τα σημεία που πιθανώς θα αποδειχθούν προβληματικά πριν εξελιχθούν σε μεγάλα προβλήματα.

Όταν το σύστημα σας είναι σεταρισμένο για μέγιστες επιδόσεις, μπορείτε αμέσως να προχωρήσετε στη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη (user experience), με διαρκή αξιοπιστία και διαθεσιμότητα ακόμα και με βαριά φορτία, ενώ παράλληλα θα εξοικονομείτε και χρήματα αφού θα κάνετε χαμηλότερη χρήση πόρων.

5. Βελτιστοποίηση Κόστους (Cost Optimization Pillar)

Η Βελτιστοποίηση Κόστους είναι απλή συγκριτικά με τους άλλους Πυλώνες, και εστιάζει στη μείωση της σπατάλης ώστε να μεγιστοποιηθεί η εξοικονόμηση χρημάτων χωρίς αυτό να επηρεάσει τις υπηρεσίες σας. Συμπεριλαμβάνει στρατηγικές όπως το σωστό sizing των πόρων, την αξιοποίηση εργαλείων αυτοματοποίησης, την παρακολούθηση μοτίβων χρήσης (monitoring usage patterns) και την εκμετάλλευση των εκπτώσεων που προσφέρουν τα μοντέλα τιμολόγησης.

Sustainability Illustration

6. Βιωσιμότητα (Sustainability Pillar)

H Βιωσιμότητα είναι ο τελευταίος και πιο πρόσφατος Πυλώνας του Framework. Αφορά στο περιβαλλοντικό αντίκτυπο της cloud τεχνολογίας και στην ικανότητα ενός οργανισμού να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακά του, μέσω ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή τα data centres με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Η αυθεντική βιωσιμότητα ξεκινά στο στάδιο του σχεδιασμού οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής. Η AWS προσφέρει πολλές υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες να χτίζουν πράσινες αρχιτεκτονικές και ταυτόχρονα να εξοικονομούν χρήματα με βελτιστοποίηση κόστους. Για παράδειγμα, τα auto-scaling groups κλιμακώνουν τους πόρους προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με τη ζήτηση - έτσι δεν “τρέχουν” περιττοί ή αδρανείς πόροι (που ξοδεύουν χρήμα και ενέργεια) χωρίς να χρειάζεται. Παράλληλα, το S3 Intelligent Tiering βελτιστοποιεί τις δαπάνες αποθήκευσης μετακινώντας αυτόματα objects μεταξύ διαφόρων tiers βάσει των μοτίβων πρόσβασης (access patterns).

Σε ό,τι αφορά στις βιώσιμες λύσεις, μπορείτε να σκεφτείτε και άλλες πτυχές πέραν της τεχνολογίας, όπως π.χ. τις πολιτικές διαχείρισης πόρων, την ανακύκλωση εξοπλισμού και την αποφυγή αγοράς hardware. Όλα αυτά βοηθούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και την ίδια στιγμή σας απαλλάσσουν από περιττές δαπάνες.

Ανθεκτικότητα, Κλιμακωσιμότητα, Συντηρησιμότητα

Βλέπουμε λοιπόν πώς οι 6 πυλώνες του AWS Well-Architected Framework παρέχουν ένα πλήρες σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τη δημιουργία και τη λειτουργία αξιόπιστων, ασφαλών, αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών συστημάτων στο cloud. Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές και βελτιώνοντας συνεχώς την αρχιτεκτονική σας, μεγιστοποιείτε τα οφέλη του cloud και παρέχετε εφαρμογές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες σας.

Ας ξεκινήσουμε να αναβαθμίζουμε το cloud σας

Θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να απλοποιήσετε και να βελτιώσετε τις διαδικασίες σας και την ασφάλεια του cloud σας, και παράλληλα να μειώσετε το κόστος;

Είτε ξεκινάτε τώρα στο cloud είτε είστε έμπειρος επαγγελματίας, το AWS Well-Architected Framework σας βοηθά να λάβετε καλύτερες, τεκμηριωμένες αποφάσεις, και να σχεδιάσετε συστήματα που είναι ανθεκτικά, κλιμακώσιμα και εύκολα συντηρήσιμα. Διαβάστε περισσότερα για το Well-Architected Review πακέτο μας και επικοινωνήστε μαζί μας για μια πρώτη συζήτηση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους επιμέρους πυλώνες - και κάθετί σχετικό με το cloud - μη ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και στο newsletter μας για να ενημερώνεστε από τα άρθρα μας!


Υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν

Περισσότερα

Άρθρο
Πώς να επιτύχετε Λειτουργική Αριστεία στο Cloud: Ένας πλήρης οδηγός

Ένας οδηγός για τον πυλώνα 'Λειτουργική Αριστεία' του AWS Well-Architected Framework: Η σημασία της βελτίωσης των διαδικασιών, της αυτοματοποίησης και της συνεχούς βελτίωσης των λειτουργιών στο cloud.

Μαθετε περισσοτερα
Άρθρο
O πυλώνας 'Αξιοπιστία' στο AWS Well-Architected Framework

Μια πλήρης ανάλυση του πυλώνα "Αξιοπιστία" στο AWS Well-Architected Framework: αντίκτυπο, στρατηγικές για την ανθεκτικότητα, πρακτικές εφαρμογές και ο καθοριστικός ρόλος του στις επιδόσεις συστήματος και τη φήμη.

Μαθετε περισσοτερα
Άρθρο
Kαλύτερο cloud development: O κρίσιμος ρόλος των Διαγραμμάτων Αρχιτεκτονικής

Ανακαλύψτε τον ρόλο των Διαγραμμάτων Αρχιτεκτονικής στη συνεργασία και την αποδοτικότητα των ομάδων ανάπτυξης cloud software. Στον ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο του cloud software development, η σαφής επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική συνεργασία και την επιτυχία μιας ομάδας. Προσφέροντας μια οπτική αναπαράσταση του σχεδιασμού και της δομής ενός συστήματος software, τα Διαγράμματα Αρχιτεκτονικής (ΔΑ) βοηθούν τα μέλη της ομάδας να συντονίζονται, να είναι πιο αποτελεσματικά και να ελαχιστοποιούν το ρίσκο.

Μαθετε περισσοτερα
Άρθρο
AWS Well-Architected Framework
Cloud Security
Βελτιστοποίηση Ασφάλειας με το AWS Well-Architected Framework

Ο πυλώνας ασφάλειας του AWS WAF προσφέρει πρακτικές οδηγίες για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να θωρακίσουν το cloud περιβάλλον τους, με διασφάλιση προστασίας δεδομένων, συμμόρφωσης και αποδοτικότητας κόστους.

Μαθετε περισσοτερα
Εμφάνιση όλων

Ας συνεργαστούμε

United Kingdom
Arrow Down