PCG logo
Άρθρο

Τι είναι το Well-Architected Framework;

Illustration of men and women in business wear holding computers and tools - Miracle Mill

Aκόμη και έμπειροι cloud engineers και architects δεν αντιλαμβάνονται πάντα και πλήρως, το πόσο σημαντικές είναι οι πρώτες αποφάσεις για ένα project, μέχρι αυτό να βρεθεί σε πλήρη εξέλιξη. Συχνά η δέσμευση σε ένα συγκεκριμένο σετ λειτουργιών διογκώνει τα κόστη, ενώ απρόβλεπτα γεγονότα μπορούν να υπερφορτώσουν και να εκτροχιάσουν το workload σας.

Φυσικά, δεν είστε ο μόνος που αντιμετωπίζει αυτούς τους κινδύνους. Για να τους αποφύγετε και να εξοικονομήσετε χρήματα, να πετύχετε στόχους βιωσιμότητας και παράλληλα συμμόρφωση στα σχετικά νομικά πλαίσια, επιβάλλεται:

  • Να παίρνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις,
  • Να διαχειρίζεστε τους πόρους και τις δαπάνες σας αποδοτικά,
  • Να προλαμβάνετε κρίσεις ή, αν και όταν συμβαίνουν, να τις αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά.

Η AWS, πάντα πρωτοπόρα στον χώρο των cloud υπηρεσιών, σας βοηθά σε όλα αυτά με μια ευρεία γκάμα εργαλείων. Χάρη στην μακροχρόνια εμπειρία και την τεράστια βάση χρηστών της, συγκέντρωσε τεράστια γνώση στα παραπάνω ζητήματα, την οποία στη συνέχεια κωδικοποίησε με τη μορφή του AWS Well-Architected Framework.

image-706c3ac191d6

Σύμφωνα με την AWS, "Το Well-Architected Framework είναι η εφαρμογή της εσωτερικής μας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη συνεργασία μας με τον πελάτη με τρόπο που να την καταλαβαίνει, αφού έχουμε κωδικοποιήσει την κύρια engineering φιλοσοφία μας σε όλους τους ρόλους πεδίου, όπως η αρχιτεκτονική λύσεων και οι εσωτερικές ομάδες engineers. Ουσιαστικά, το Well-Architected Framework είναι ένας ευέλικτος και προσαρμόσιμος μηχανισμός που επιτρέπει στον πελάτη να επωφεληθεί από την εμπειρία και τη γνώση μας".

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το AWS Well-Architected Framework σας βοηθά να κατανοήσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των αποφάσεων που λαμβάνετε κατά τη δημιουργία συστημάτων στην AWS. Με τη χρήση του Framework μαθαίνετε τις βέλτιστες πρακτικές αρχιτεκτονικής για το σχεδιασμό και τη λειτουργία ασφαλών, αξιόπιστων, αποτελεσματικών, οικονομικά αποδοτικών και βιώσιμων workloads στο AWS Cloud. Σας παρέχει έναν τρόπο για να αξιολογείτε σταθερά τις αρχιτεκτονικές σας σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές και να εντοπίζετε τα σημεία που χρήσουν βελτίωσης.

Τι είναι η αρχιτεκτονική cloud;

Πριν συνεχίσουμε, καλό θα ήταν να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για "αρχιτεκτονική cloud".

Με απλούς και πρακτικούς όρους, η αρχιτεκτονική cloud είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος που χρησιμοποιεί το cloud computing για την παροχή υπηρεσιών. Συνήθως περιλαμβάνει πολλαπλά στοιχεία, όπως hardware, software, δικτύωση και αποθήκευση. Ως σύστημα, πρέπει να είναι σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός οργανισμού σχετικά με το μέγεθος, τα workloads και τις εφαρμογές του, ενώ επίσης σημαντικό είναι να μπορεί να κλιμακώνεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

image-3f3f2f8b18ce

Γενικές Αρχές Σχεδιασμού

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το Well-Architected Framework ορίζει ένα σύνολο γενικών αρχών για τον καλό σχεδιασμό στο cloud, όπως: "Δοκιμή των συστημάτων σε κλίμακα παραγωγής", "Αυτοματοποίηση για τη διευκόλυνση του αρχιτεκτονικού πειραματισμού" και "Διαμόρφωση των αρχιτεκτονικών με βάση τα δεδομένα".

Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο και χωρίς να έχουμε θέσει κάποιου είδους πλαίσιο, είναι νωρίς για να μιλάμε για "καλές" και "κακές" αρχιτεκτονικές. Εξάλλου, οι τρόποι για να χτίσετε ένα σύστημα είναι σχεδόν ατελείωτοι, ενώ κάθε επιλογή έχει και μια συνέπεια που μπορεί να είναι ή να μην είναι επιθυμητή ανάλογα με το τι θέλετε να κάνει. Για να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά λοιπόν, χρησιμοποιούμε τους 6 πυλώνες του AWS Well-Architected Framework.

Οι 6 Πυλώνες και η Well-Architected Review.

Οι έξι πυλώνες συνιστούν έξι θεμελιώδεις πτυχές ενός καλά σχεδιασμένου συστήματος cloud: Λειτουργική αριστεία, Ασφάλεια, Αξιοπιστία, Υψηλές επιδόσεις, Βελτιστοποίηση κόστους και Βιωσιμότητα.

image-4e4bb9f1029a

Με γνώμονα αυτές τις έξι κατηγορίες, οι engineers της AWS ανέπτυξαν μια σειρά ερωτήσεων που μπορεί να θέσει ένας οργανισμός "στον εαυτό του" για να αξιολογήσει και να βελτιώσει την cloud αρχιτεκτονική του. Αυτές οι ερωτήσεις αποτελούν τη βάση της AWS Well-Architected Review, μια διαδικασία σχεδιασμένη για να σας δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για την αρχιτεκτονική σας και των σημείων που μπορούν να βελτιωθούν.

Αποτελείται από δύο μέρη:

  1. Το Self-Assessment (αυτοαξιολόγηση), που μπορείτε να κάνετε είτε μόνοι σας είτε με τη βοήθεια ενός AWS Partner, και
  2. Το Review, δηλαδή η ίδια η Αξιολόγηση, που διεξάγεται από έναν πιστοποιημένο AWS Solutions Architect.

Το Self-Assessment είναι ουσιαστικά ένα ερωτηματολόγιο που καλύπτει τους έξι βασικούς τομείς που αναφέραμε παραπάνω. Ο κάθε τομέας έχει τη δική του σειρά ερωτήσεων που θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε πιθανά προβλήματα και να προτείνετε λύσεις.

Ύστερα ακολουθεί μια συνάντηση με έναν AWS Solutions Architect για τη διεξαγωγή της Αξιολόγησης. Αυτή περιλαμβάνει τη λεπτομερή ανάλυση των απαντήσεών σας στο ερωτηματολόγιο, και μια εκτενή συζήτηση για το πόσο καλά η αρχιτεκτονική σας ανταποκρίνεται στους έξι πυλώνες.

Στόχος του Well-Architected Review, πέραν του εντοπισμού πιθανών βελτιώσεων, είναι και η ενημέρωση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να μπορείτε να βελτιστοποιείτε την αρχιτεκτονική σας στο μέλλον.

Ζητήματα Υψηλού Κινδύνου (HRIs)

Κάτι ενδιαφέρον που πρέπει να σημειώσουμε είναι η στάση της AWS προς τη διαδικασία και τον πελάτη:

Τονίζει ότι "Η αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής πρέπει να γίνεται με συνέπεια, με μια προσέγγιση που ενθαρρύνει τη συνεργασία, την εμβάθυνση και τη βελτίωση, χωρίς να αποδίδει "φταίξιμο" στον πελάτη. Θα πρέπει να είναι μια "ελαφριά" διαδικασία, στην ουσία συζήτηση και όχι έλεγχος, που ολοκληρώνεται σε ώρες και όχι ημέρες".

Συνεπώς, η έμφαση δίνεται στον εντοπισμό των σημείων που μπορούν να αλλάξουν και να βελτιωθούν για το μέγιστο αντίκτυπο και όφελος για την επιχείρησή σας. Τα σημεία αυτά συνήθως αναφέρονται ως Ζητήματα Υψηλού Κινδύνου (High-Risk Issues / HRIs) και αντιμετωπίζονται όχι ως απειλές, αλλά ως ιδανικές ευκαιρίες για την επίτευξη των μέγιστων βελτιώσεων και αποτελεσμάτων, με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και δαπάνη.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Μόλις ολοκληρωθεί η Αξιολόγηση, θα έχετε ένα σύνολο συστάσεων για τη βελτίωση της αρχιτεκτονικής σας και θα διαμορφώσετε ένα πλάνο για την εφαρμογή τους. Αφού εφαρμόσετε τις προτεινόμενες αλλαγές, είναι σημαντικό να επαναλαμβάνετε την Αξιολόγηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για να επανεξετάζετε την αρχιτεκτονική σας και να βεβαιώνεστε πως ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές.

Η λύση της PCG

Εάν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε την AWS Well-Architected Review μαζί μας, θα προγραμματίσουμε πρώτα ένα workshop για να κάνουμε την Αξιολόγηση. Αφού εξετάσουμε μαζί το περιβάλλον σας, σας βοηθάμε να εντοπίσετε τα HRIs και να δημιουργήσετε ένα πλάνο αποκατάστασής τους. Ύστερα, συνεργαζόμαστε για την υλοποίηση του πλάνου και την επίλυση των HRIs, όπως και για την επιλογή των κατάλληλων προτύπων που θα κάνουν τη διαδικασία πιο απλή και θα σας θωρακίσουν ενάντια σε μελλοντικές προκλήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό γίνεται με τη μορφή ενός προτύπου CDK, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται ένα σύνολο συστάσεων ώστε πράγματα όπως οι διαδικασίες ITIL να μπορούν να εφαρμοστούν περαιτέρω στον οργανισμό σας.

Μηδενικό καθαρό κόστος

Αφού αποκαταστήσουμε το 45% των αναγνωρισμένων HRIs σας, ως AWS Well-Architected Partner μπορούμε να μεσολαβήσουμε ώστε να λάβετε χρηματοδότηση ύψους 5.000$ σε AWS Credits. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το καθαρό κόστος της προσφοράς μας είναι μηδενικό!

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη σελίδα της υπηρεσίας μας AWS Well-Architected Review.

Ας βελτιώσουμε το AWS περιβάλλον σας.

Έχετε απορίες αλλά προτιμάτε μια κατ΄ιδίαν συζήτηση για το πώς το Well-Architected Framework μπορεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες σας, να ενισχύσει την ασφάλεια και να μειώσει τα κόστη σας; Επικοινωνήστε μαζί μας και θα απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτηση.


Υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν

Περισσότερα

Άρθρο
Βελτιστοποίηση κόστους με το AWS Well-Architected Framework

Πλήρης οδηγός Αποδοτικότητας Κόστους στο AWS Cloud: Ποικιλία στρατηγικών, απαραίτητα εργαλεία, case studies και πολύτιμες πληροφορίες για αποτελεσματική βελτιστοποίηση cloud εφαρμογών.

Μαθετε περισσοτερα
Άρθρο
Πώς να επιτύχετε Λειτουργική Αριστεία στο Cloud: Ένας πλήρης οδηγός

Ένας οδηγός για τον πυλώνα 'Λειτουργική Αριστεία' του AWS Well-Architected Framework: Η σημασία της βελτίωσης των διαδικασιών, της αυτοματοποίησης και της συνεχούς βελτίωσης των λειτουργιών στο cloud.

Μαθετε περισσοτερα
Άρθρο
O πυλώνας 'Αξιοπιστία' στο AWS Well-Architected Framework

Μια πλήρης ανάλυση του πυλώνα "Αξιοπιστία" στο AWS Well-Architected Framework: αντίκτυπο, στρατηγικές για την ανθεκτικότητα, πρακτικές εφαρμογές και ο καθοριστικός ρόλος του στις επιδόσεις συστήματος και τη φήμη.

Μαθετε περισσοτερα
Άρθρο
Kαλύτερο cloud development: O κρίσιμος ρόλος των Διαγραμμάτων Αρχιτεκτονικής

Ανακαλύψτε τον ρόλο των Διαγραμμάτων Αρχιτεκτονικής στη συνεργασία και την αποδοτικότητα των ομάδων ανάπτυξης cloud software. Στον ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο του cloud software development, η σαφής επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική συνεργασία και την επιτυχία μιας ομάδας. Προσφέροντας μια οπτική αναπαράσταση του σχεδιασμού και της δομής ενός συστήματος software, τα Διαγράμματα Αρχιτεκτονικής (ΔΑ) βοηθούν τα μέλη της ομάδας να συντονίζονται, να είναι πιο αποτελεσματικά και να ελαχιστοποιούν το ρίσκο.

Μαθετε περισσοτερα
Εμφάνιση όλων

Ας συνεργαστούμε

United Kingdom
Arrow Down