PCG logo
Άρθρο

Απαιτήσεις Συμμόρφωσης στο cloud: Όλες οι απαντήσεις, απλά.

customHeroImage
"Καθώς οι επιχειρήσεις μεταφέρουν τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο cloud, η ανάγκη για λύσεις που είναι ασφαλείς και συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, αποκτά ύψιστη σημασία. Δεν είναι κάτι τυπικό, αλλά κάτι που καθορίζει το μέλλον της επιχείρησής σας."
IDC Cloud Security Report

Χαρτογραφώντας τη Συμμόρφωση

Η κατανόηση όλου του φάσματος της συμμόρφωσης και των κανονισμών της μπορεί να μοιάζει με περιπλάνηση σε λαβύρινθο - ή ακόμα και σε ναρκοπέδιο! Για αυτό είναι σημαντικό να εξετάσετε προσεκτικά τις κανονιστικές απαιτήσεις και το πώς εξελίσσονται συνεχώς, το ρόλο των φορέων και τα πρότυπα που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους.

Πολλαπλοί ρυθμιστικοί φορείς: Από τον HIPAA μέχρι το ISO 27001

Στη φαινομενικά πολύπλοκη σφαίρα της σύγχρονης συμμόρφωσης, εξουσία ασκούν πολλαπλοί ρυθμιστικοί φορείς. Για παράδειγμα, ο νόμος περί φορητότητας και λογοδοσίας των ασφαλιστικών φορέων Υγείας (Health Insurance Portability and Accountability Act - HIPAA) διέπει τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) επιβλέπει την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ασφάλεια συναλλαγών με κάρτες, από την άλλη, διασφαλίζεται από το πρότυπο ασφάλειας δεδομένων της βιομηχανίας καρτών πληρωμών (Payment Card Industry Data Security Standard - PCI DSS).

Εν τω μεταξύ, στο πεδίο της ασφάλειας, η συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 27001 και το SOC 2 είναι ζωτικής σημασίας. Το ISO 27001 εστιάζει στα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας, ώστε οι οργανισμοί να εφαρμόζουν ισχυρά μέτρα ασφαλείας. Παρομοίως, το SOC 2 αξιολογεί τους ελέγχους μιας εταιρείας που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία του processing, την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα.

Η τήρηση αυτών των προτύπων επιδεικνύει τη δέσμευση για την ασφάλεια των δεδομένων, και επιπλέον ενισχύει την εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών αποδεικνύοντας την αυστηρότητα όσον αφορά στην προστασία ευαίσθητων πληροφοριών.

Η ανάγκη για πρότυπα συμμόρφωσης δεν αφορά τους λίγους και η τήρησή τους δεν είναι απλώς μια τυπική νομική υποχρέωση ή "αγγαρεία". Είναι μια πραγματική ευκαιρία - και έτσι σας συμφέρει να τη δείτε - για να χτίσετε εμπιστοσύνη με τους πελάτες, τους συνεργάτες σας και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο, αφού όλοι περιμένουν από εσάς να χειρίζεστε τα δεδομένα τους με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Τώρα, πώς ακριβώς μπαίνει το cloud στο προσκήνιο;

Cloud ΛύσειςΣυμμόρφωσης

Η επιλογή ενός hyperscaler όπως η AWS, το Azure ή το Google Cloud προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στα πλαίσια της συμμόρφωσης στο cloud. Ως ηγέτες του χώρου έχουν κάνει αποδεδειγμένα τεράστιες επενδύσεις σε μέτρα ασφάλειας και συμμόρφωσης. Διαθέτουν έναν πλούσιο κατάλογο πιστοποιήσεων και ακολουθούν αυστηρά πρότυπα, διατηρώντας έτσι την κατάσταση συμμόρφωσης της υποδομής τους ισχυρή και πάντα επικαιροποιημένη - κάτι που "κληρονομούν" και οι επιχειρήσεις.

Η κλιμακωσιμότητα του cloud και τα χαρακτηριστικά συμμόρφωσης που προσφέρει απλοποιούν σημαντικά την τήρηση της συμμόρφωσης για τους πελάτες, κυρίως με τους εξής τρόπους:

 1. Αποδοτικότητα: Με τις σημαντικές επενδύσεις στην ασφάλεια και τη συμμόρφωση, οι πάροχοι cloud απαλλάσσουν τους πελάτες από βάρη διατήρησης της ασφάλειας στην υποδομή τους. Ακολούθως, αυτό απλοποιεί τις ενέργειες συμμόρφωσης και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εστιάσουν στις εφαρμογές και τα δεδομένα τους.
 2. Κλιμάκωση: Οι πλατφόρμες cloud είναι σχεδιασμένες για να κλιμακώνονται ανάλογα με τις ανάγκες - κάτι που ισχύει και για τις προσπάθειες συμμόρφωσης. Καθώς οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται, μπορούν να διευρύνουν ομαλά τις πρακτικές συμμόρφωσής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες του κλάδου τους.
 3. Ευελιξία: Οι υπηρεσίες cloud είναι εξαιρετικά ευέλικτες και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν τις πρακτικές συμμόρφωσής τους σε ιδιαίτερες απαιτήσεις. Αυτή η προσαρμοστικότητα είναι ζωτικής σημασίας, αφού οι κανονισμοί και οι απαιτήσεις δεν σταματούν ποτέ να εξελίσσονται.

Ζητήματα κόστους και πλάνο δράσης

Μαζί με τα μεγάλα αυτά πλεονεκτήματα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η διατήρηση μιας συμμορφούμενης λύσης στο cloud ίσως επιφέρει πρόσθετα έξοδα. Ενώ άλλες πτυχές της μετάβασης στο cloud σας εξοικονομούν πολλά χρήματα, η εξισορρόπηση των ισχυρών μέτρων ασφαλείας και της τήρησης των προτύπων, με τους περιορισμούς του προϋπολογισμού, είναι καταλυτική για μια άρτια προσέγγιση.

Παράλληλα, ενώ η επιλογή ενός hyperscaler είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι υπάρχουν κι άλλα, εξίσου σημαντικά βήματα για μια πλήρη στρατηγική συμμόρφωσης. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η πιστοποίηση ISO 27001 ή SOC2 είναι σημαντική, καθώς οι πιστοποιήσεις αυτές εγγυώνται ότι η εταιρεία λειτουργεί με βάση ορισμένα πρότυπα ασφάλειας και συμμόρφωσης - και δεν αρκείται σε επιφανειακές τυπικότητες.

Εργαλεία Συμμόρφωσης

Συνεπώς, εκτός από την εγγραφή στις υπηρεσίες τους, είναι σημαντικό να κάνετε πλήρη χρήση της γκάμας των εργαλείων συμμόρφωσης που συνήθως παρέχουν οι hyperscalers, συμπεριλαμβανομένων των:

 1. Identity and Access Management (IAM): Οι AWS, Azure και Google Cloud παρέχουν ισχυρές λύσεις για τη διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης. Αυτές οι υπηρεσίες επιτρέπουν στους πελάτες να ελέγχουν ποιος μπορεί να κάνει τι μέσα στο περιβάλλον cloud τους.
 2. Data Encryption: Για την εξάσφάλιση προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών δίνεται ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα στην κρυπτογράφηση δεδομένων, με υπηρεσίες κρυπτογράφησης τόσο σε κατάσταση ηρεμίας όσο και κατά τη μεταφορά των δεδομένων.
 3. Audit Logs: Και οι τρεις πλατφόρμες cloud προσφέρουν ολοκληρωμένες δυνατότητες καταγραφής ελέγχων. Οι πελάτες μπορούν να παρακολουθούν ποιος αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα και τα συστήματά τους, κάτι που βοηθά στην υποβολή εκθέσεων συμμόρφωσης.
 4. Πιστοποιήσεις Συμμόρφωσης: Οι hyperscalers υποβάλλονται συνεχώς σε αυστηρούς ελέγχους συμμόρφωσης και διατηρούν εκτενή κατάλογο πιστοποιήσεων. Η ασφάλεια που παρέχουν οι πιστοποιήσεις αυτές επεκτείνεται και στους πελάτες, αφού "κληρονομούν" την κατάσταση συμμόρφωσης της υποκείμενης υποδομής.

Επιπλέον, οι κλιμακώσιμες και ευέλικτες πλατφόρμες cloud επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης καθώς αλλάζουν τα πλαίσια των κανονισμών. Στην ουσία, η συνεργασία με έναν hyperscaler απλοποιεί τη συμμόρφωση και δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εστιάσουν στους βασικούς και σημαντικούς τους στόχους.

Shared responsibility model

Παρά τα όσα αναφέραμε, η στρατηγική συμμόρφωσης δεν σταματάει στη σύναψη συνεργασίας με έναν hyperscaler. Και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η κοινή ευθύνη.

AWS Shared Responsibility Model Diagram

Στο μοντέλο κοινής ευθύνης οι hyperscalers διασφαλίζουν την ασφάλεια της υποδομής τους. Οι πελάτες, από την άλλη, είναι κυρίως υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δεδομένων τους στο cloud και την τήρηση των βέλτιστων πρακτικών. Αυτή η πρακτική ευθύνη περιλαμβάνει διάφορες βασικές πτυχές που πρέπει να προσέξετε:

 1. Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα εργαλεία: Οι hyperscalers προσφέρουν τα εργαλεία για τη συμμόρφωση που αναφέραμε προηγουμένως- η δική σας δουλειά είναι να τα αξιοποιήσετε.
 2. Security Groups και Network Configuration: Προσδιορίστε και διαχειριστείτε κανόνες firewall για την ασφάλεια στο cloud.
 3. Patch Management: Διατηρήστε το software σας εκσυγχρονισμένο με τακτικά security patches.
 4. Data Backup και Recovery: Κάντε συχνό back up δεδομένων για ταχεία ανάκτηση μετά από απώλεια ή βλάβες στο σύστημα.
 5. Monitoring και Auditing: Εγκαταστήστε συστήματα για παρακολούθηση και έλεγχο ώστε να ανταποκριθείτε άμεσα σε περιστατικά ασφάλειας. Αυτό συμπεριλαμβάνει την επισκόπηση των logs και τη χρήση συστημάτων για intrusion detection.
 6. Τήρηση Κανόνων Συμμόρφωσης: Βεβαιωθείτε ότι η χρήση που κάνετε στο cloud συμβαδίζει με τα ρυθμιστικά πρότυπα του τομέα σας. Εφαρμόστε μέτρα ασφαλείας και κάντε τακτικές αναφορές για την κατάσταση της συμμόρφωσής σας.
 7. Ενημέρωση και Εκπαίδευση Προσωπικού: Προσφέρετε κατάρτιση στους εργαζόμενούς σας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και καλλιεργήστε μια κουλτούρα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια.

Στην πράξη, το μοντέλο κοινής ευθύνης διαχωρίζει τα μερίδια ευθύνης μεταξύ hyperscaler και πελάτη: Ενώ οι hyperscalers είναι υπέυθυνοι για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της υποκείμενης υποδομής, οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δεδομένων και των εφαρμογών τους εντός της υποδομής αυτής.

Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες πρέπει να προνοούν για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, τον μετριασμό των κινδύνων και την επίτευξη συμμόρφωσης. Πρόκειται, δηλαδή, για μια προσπάθεια από κοινού για την προστασία των δεδομένων.

Ζητήματα Κυριαρχίας Δεδομένων

Με παρόμοιο τρόπο, είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη ζητήματα κυριαρχίας των δεδομένων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσέχουν πού αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα τους, ακολουθώντας τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Ενώ οι μεγάλοι hyperscalers επενδύουν σε ισχυρά μέτρα ασφαλείας, είναι αναγκαίο να αξιολογείτε παράλληλα το πώς οι κανονισμοί για την κυριαρχία των δεδομένων μπορεί να επηρεάσουν τη στρατηγική συμμόρφωσής σας, ιδίως όταν πρόκειται για παγκόσμια data flows.

Η Συμμόρφωση με πραγματικά παραδείγματα

Τώρα που κατανοήσαμε τα βασικά όσον αφορά στη θεωρία και τις ευθύνες, θα δούμε και τι συμβαίνει στην πράξη. Ένα καλό παράδειγμα είναι η λύση που παρείχε η PCG στη SynapCon, η οποία χρειαζόταν μια πλατφόρμα με εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια και σταθερότητα για το data management software για κλινικές δοκιμές, "easyTMF".

Το λογισμικό αυτό διαχειρίζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία ατόμων που συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές. Επιλέγοντας υπηρεσίες της AWS για την cloud υποδομή, η SynapCon εξασφάλισε ότι η πλατφόρμα της ήταν ασφαλής αλλά και συμβατή με τους κανονισμούς GDPR. Η AWS παρέχει ισχυρά χαρακτηριστικά ασφαλείας και εργαλεία συμμόρφωσης, τα οποία διευκολύνουν τη συμμόρφωση με τις αυστηρές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων που επιβάλλει ο GDPR.

Στον ιατρικό τομέα, οι υπηρεσίες cloud βοηθούν ιδιαίτερα στη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Για παράδειγμα, σκεφτείτε έναν οργανισμό Υγείας που αποθηκεύει τα αρχεία των ασθενών σε μια ασφαλή πλατφόρμα cloud. Ο πάροχος cloud εξασφαλίζει κρυπτογράφηση, τακτικά αντίγραφα ασφαλείας και αυστηρούς ελέγχους πρόσβασης, ικανοποιώντας πρότυπα όπως το HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

Αυτή η κεντρική αποθήκευση στο cloud επιτρέπει αδιάλειπτο έλεγχο, εύκολη παρακολούθηση της πρόσβασης στα δεδομένα και την ταχεία ενημέρωση των πρωτοκόλλων συμμόρφωσης σε πολλαπλές τοποθεσίες ή εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Διευκολύνει επίσης τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς καθώς αυτοί εξελίσσονται, με την ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων ελέγχων και ενημερώσεων συμμόρφωσης στο σύστημα. Έτσι τελικά εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων των ασθενών, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις κανονιστικές απαιτήσεις.

Εξασφαλίζοντας το μέλλον σας: Αναπτύξτε συνεργασίες με γνώμονα τη συμμόρφωση

Ακόμη και με μερικά σύντομα παραδείγματα, βλέπουμε πώς το cloud υποστηρίζει και διαμορφώνει την προσέγγισή σας ως προς τη συμμόρφωση. Αν και αρχικά μπορεί να φαίνεται "χαώδες" ή αποθαρρυντικό, στην πορεία γίνεται πολύ πιο ξεκάθαρο, αρκεί να έχετε τον σωστό πάροχο λύσεων cloud για σύμμαχό σας. Οι hyperscalers δεν προσφέρουν απλά μια ασφαλή και συμμορφούμενη υποδομή, αλλά επιπρόσθετα και μια πληθώρα εργαλείων και χαρακτηριστικών που απλοποιούν την τήρηση ακόμη και των πιο περίπλοκων απαιτήσεων.

Ενώ οι πάροχοι cloud φροντίζουν για την ασφάλεια της υποδομής τους, οι πελάτες συνεργατικά παίζουν εξίσου καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων τους στην υποδομή αυτή. Σε έναν κόσμο όπου το ψηφιακό τοπίο και οι αυστηροί κανονισμοί εξελίσσονται διαρκώς, η συνεργασία με έναν hyperscaler είναι το κλειδί για την επιτυχία και το μέλλον της επιχείρησής σας.

Διαβάστε επίσης:

 1. Security and compliance - Overview of Amazon Web ServicesExternal Link
 2. Google: Cloud Compliance & Regulations ResourcesExternal Link
 3. Cloud Security and Privacy: An Enterprise Perspective on Risks and ComplianceExternal Link by Tim Mather et al.
 4. Understanding ISO 27001: The 2024 Updated Guide for Beginners

Ξεκλειδώστε την ισχύ της Συμμόρφωσης στην Ααφάλεια του Cloud

Είστε έτοιμοι; Η υπηρεσία συμμόρφωσης ISO 27001 έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται απρόσκοπτα με την υποδομή σας, διασφαλίζοντας ότι οι στρατηγικές προστασίας δεδομένων σας πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να αποκτήσετε περισσότερη ασφάλεια, ευελιξία - και ψυχική ηρεμία!

Μαθετε περισσοτερα

Περισσότερα

Case study
Καλύτερο event management με serveless πλατφόρμα και AWS Lambda

Η Festyvent αξιοποιεί τεχνολογίες της AWS για μεγαλύτερη κλιμακωσιμότητα και χαμηλότερο κόστος στο event management. Διαβάστε πώς έγινε η στροφή σε ένα πιο αποδοτικό και οικονομικό σύστημα με μια serverless λύση.

Μαθετε περισσοτερα
Άρθρο
Πώς να επιτύχετε Λειτουργική Αριστεία στο Cloud: Ένας πλήρης οδηγός

Ένας οδηγός για τον πυλώνα 'Λειτουργική Αριστεία' του AWS Well-Architected Framework: Η σημασία της βελτίωσης των διαδικασιών, της αυτοματοποίησης και της συνεχούς βελτίωσης των λειτουργιών στο cloud.

Μαθετε περισσοτερα
Άρθρο
O πυλώνας 'Αξιοπιστία' στο AWS Well-Architected Framework

Μια πλήρης ανάλυση του πυλώνα "Αξιοπιστία" στο AWS Well-Architected Framework: αντίκτυπο, στρατηγικές για την ανθεκτικότητα, πρακτικές εφαρμογές και ο καθοριστικός ρόλος του στις επιδόσεις συστήματος και τη φήμη.

Μαθετε περισσοτερα
Νέα
H PCG αποκτά το AWS Advertising and Marketing Technology Competency

Ανακοίνωση του νέου επιτεύγματος της PCG: Αποκτά το AWS Advertising & Marketing Tech Competency in DCX, αναβαθμίζοντας τις ψηφιακές εμπειρίες πελατών στον χώρο της διαφήμισης και του μάρκετινγκ.

Μαθετε περισσοτερα
Εμφάνιση όλων

Ας συνεργαστούμε

United Kingdom
Arrow Down