PCG logo
Artikel

Är inte molntjänster väldigt dyra? Se det verkliga värdet för små och medelstora företag

customHeroImage

Kostnader för traditionella system och varför molnet är annorlunda

I den ständigt föränderliga affärsmiljön har molntjänster blivit ledande och förändrat hur företag hanterar data, teamwork och tillväxt. Men är inte molntjänster dyra, eftersom de tillhandahålls av tre av teknikjättarna - Amazon, Google och Microsoft? Oroa dig inte. Den här artikeln kommer att avslöja mysterierna kring molntjänstkostnader och visa varför fördelarna är värda varenda krona.

Vad betalar du för just nu?

Så du har börjat titta på molntjänster, och vid första anblicken verkar de kanske lite dyraExternal Link. Men låt oss inte döma ett moln efter dess yttre. Traditionella system kan tyckas vara det mest sparsamma valet, men om du kollar igen kommer du att upptäcka att de kräver mycket pengar i förskott.

I en traditionell IT-lösning består kostnaderna av flera komponenter som var och en bidrar till den totala finansiella investeringen. Här är en beskrivning av vad kostnaderna går till:

 • Fysisk infrastruktur: Detta inkluderar servrar, nätverksutrustning och lagringssystem, vilket utgör en betydande initialkostnad.
 • Förvärv och underhåll: Att förvärva och underhålla dessa delar medför betydande startkostnader.
 • Drift av servrar: Eftersom servrarna utgör ryggraden i verksamheten kräver de regelbundna uppdateringar, underhåll och att man eventuellt får ersätta dem med nya, vilket bidrar till de löpande kostnaderna.
 • IT-personal: Att anställa ett team av kvalificerad personal för att hantera och felsöka infrastrukturen, garantera säkerheten och hantera programvaruunderhåll medför konsekventa löne- och utbildningskostnader. Licensavgifter för proprietära programvaror ökar den ekonomiska bördan, liksom kostnaderna för regelbundna uppdateringar och justeringar.
 • Driftskostnader: Energiförbrukningen för drift och kylning av servrar kan vara betydande i stora datacenter. Behovet av fysiskt utrymme för servrar och nätverksutrustning bidrar också till driftskostnaderna, oavsett om det gäller kontorslokaler eller särskilda datacenteranläggningar.
 • Säkerhetsåtgärder: Brandväggar, antivirusprogram och system för intrångsdetektering kostar pengar. Att regelbundet uppdatera och övervaka dessa säkerhetsverktyg för att motverka nya cyberhot kräver ständiga ekonomiska investeringar.

Sammanfattningsvis innebär en traditionell IT-installation betydande kapitalutgifter för hårdvara, löpande driftskostnader, personalkostnader och licensavgifter, vilket bidrar till betydande kostnadsåtagande. Låt oss nu ta en titt på molntjänsterna.

En bild av en barnelefant bredvid en vuxen elefant som klilver ur en trollkarlshatt.

Den virtuella trollkarlshatten

Att välja en molntjänst framför en traditionell IT-installation ger en virtuell trollkarlshatt där ett enkelt tryck eller en svepning kan uppfylla önskemålen. Molnet säkerställer konstant åtkomst till dina data, oavsett väder, från soffan, stranden eller någon annan plats som du föredrar. Flexibilitet är det viktigaste. Det ger också följande viktiga lösningar som hjälper att hålla kostnaderna nere:

 • Skalbarhet
 • Effektiv drift
 • Arbete i realtid

Skalbarhet. Molntjänster sätter skalbarheten i förgrunden och fungerar som en slags superkraft som gör det möjligt för företag att anpassa sig till skiftande behov. Att skala upp resurserna blir så enkelt som att trycka på några knappar för att smidigt hantera en växande kunddatabas eller projektdatauppsättningar. En pay-as-you-go-modell innebär en övergång från traditionella fasta kostnader till en mer dynamisk och flexibel kostnadsstruktur, i linje med den digitala tidsålderns obegränsade erbjudanden.

Effektiv drift. Kostnadsbesparingarna uppnås genom automatisering på molnplattformar medan effektiviseringen av arbetsflöden minskar behovet av manuella ingrepp, vilket gör att teamen kan koncentrera sig på strategiska uppgifter snarare än rutinmässiga, tidskrävande aktiviteter. Säkerhetsåtgärderna är, i motsats till vad många tror, avsevärt förbättrade för små och medelstora företag genom centraliserad säkerhetshantering, regelbundna uppdateringar och noggrann följsamhet med gällande regelverk. De resulterande kostnadsbesparingarna genom att undvika säkerhetsintrång och dataförluster är ovärderliga.

Arbete i realtid. Molnbaserade samarbetsverktyg underlättar också skarvfritt arbete i realtidExternal Link, oavsett var man befinner sig. Kostnadsbesparingarna från förbättrat samarbete och flexibiliteten i distansarbete bidrar till ökad produktivitet och miljöfördelar.

En private detektiv spanar efter kriminella element.

Kostnadsmodeller för molntjänster och vad du betalar för

För att kunna optimera kostnaderna och säkerställa en balanserad investering är det viktigt att förstå kostnadsmodellerna för molntjänster. Det finns tre huvudsakliga betalningsstrukturer för molntjänster:

 • Betala efter behov (Pay-as-you-go): En anpassningsbar modell där man betalar för de datorresurser man förbrukar. Modellen lämpar sig väl för företag med skiftande arbetsbelastning, eftersom de kan skala resurserna efter behov.
 • Reserverade resurser: Den här modellen innebär att man förbinder sig till en viss mängd resurser under en förutbestämd period, vanligtvis till ett rabatterat pris. Den är fördelaktig för stabila arbetsbelastningar och innebär kostnadsbesparingar för bindningstiden.
 • Spot-instanser: Spot-instanser är idealiska för flexibla arbetsbelastningar och gör det möjligt för företag och organisationer att bjuda på oanvänd datorkapacitet. En förvarning: Även om dessa instanser är kostnadseffektiva kan de avslutas om kapaciteten behövs någon annanstans.

Genom att förstå dessa kostnadsmodeller kan företag optimera sina utgifter baserat på sina operativa behov och finansiella mål. Oavsett om man prioriterar flexibilitet, kostnadseffektivitet eller stabilitet kan valet av den bästa prismodellen för molntjänster göra stor skillnad för den ekonomiska förvaltningen.

Några exempel på molnkonfigurationer

Det finns flera olika molntjänstkonfigurationer som var och en tillgodoser specifika affärsbehov och preferenser. Här är en översikt över olika varianter:

 • Offentligt moln: Man använder tjänster från tredjepartsleverantörer av molntjänster på en delad infrastruktur. Exempel är AWS, Azure och Google Cloud...
 • Privat moln: Man kan skapa din egen privata molninfrastruktur på plats eller via en specialiserad tredjepartsleverantör.
 • Hybridmoln: En kombination av komponenter från både publika och privata moln. Du kan använda offentliga molntjänster för vissa aspekter medan man behåller känslig data eller viktig verksamhet i ett privat moln.
 • Uppsättning med flera moln: Man använder tjänster från flera molnleverantörer. Det är bra för att undvika att bli bunden till en leverantör, för att optimera kostnader och för att få tillgång till specialiserade tjänster från olika leverantörer.
 • Gemenskapsmoln: Man delar molnkonfigurationen med flera organisationer som har liknande behov när det gäller lagstadgade krav eller branschstandarder.

De olika konfigurationerna gör att företag kan anpassa sin molnstrategi efter datakänslighet, skalbarhetskrav och regelefterlevnad. Vilken man väljer kan göra stor skillnad för hur bra resultatet blir för verksamheten. Om det hela verkar överväldigande, tveka inte att be om hjälp från erfarna experter som har som kan vägleda dig genom processen.

Några tips och förslag

Att ge sig ut på en molnresa behöver inte vara en skrämmande upplevelse. Genom att kolla ett par enkla saker kan man se till att man får ut mesta möjliga av sin tjänst:

 • Gör regelbundna säkerhetskopior och tester: Säkerhetskopiera data regelbundet och gör tester för att se till att funktionalitet och dataintegritet bibehålls efter migreringen. Säkerhetskopiering av data är något ni förmodligen redan gör, så detta kommer inte att vara någon stor förändring.
 • Övervaka kostnader: Håll koll på molnutgifterna och optimera resurserna. Återigen, något ni redan gör i er verksamhet varje dag.

Ett sista allmänt råd: Om det verkar övermäktigt att ta itu med allt på egen hand är det inte fel att be om hjälp. Det kan göra en enorm skillnad för slutresultatet av era insatser.

På PCG specialiserar vi oss på att göra övergången till molnet smidig. Vår expertis garanterar att er flytt inte bara blir effektiv, utan också är skräddarsydd för att möta era unika affärsbehov. Låt oss hjälpa er att navigera molnlandskapet och omvandla potentiella utmaningar till tillväxt- och innovationsmöjligheter.

Molntjänster: Inte så dyra trots allt

Kort sagt är det en missuppfattning att tro att molntjänster är dyra för små och medelstora företag. Faktum är att en av de främsta anledningarna till att företag går över till molntjänster är att de vill spara pengar och ta kontroll över sin IT-budget. Fördelarna, från skalbarhet och flexibilitet till förbättrad säkerhet och driftseffektivitet, ger företagen förutsättningar för långsiktig framgång. Släpp rädslan och omfamna molnet - där framtid och nöje möts. Vi är här för att hjälpa till.

Kontakta oss!


Använda tjänster

Läs mer

Artikel
5 enkla sätt molnberäkning kan hjälpa ditt företag

Automatiserade backuppar

Läs mer
Artikel
Vad är molntjänster?

Molntjänster finns överallt, men det är inte alltid enkelt att beskriva dem. Läs vår artikel för att lära dig deras bakgrund, vad de gör och hur de kan hjälpa ditt företag.

Läs mer
Artikel
För- och nackdelar med Cloud Computing

Molnet och dess många fördelar är ett populärt samtalsämne, men vilka är några av fördelarna? Låt oss vägleda dig genom några av för- och nackdelarna, så att du kan fatta bättre och mer välgrundade beslut.

Läs mer
Fallstudie
Telekommunikationer
AWS Lambda
AWS S3
Serverless
Använd AWS Lambda för att driva en serverlös plattform för händelsehantering

Vad är Festyvent? Festyvent arbetar nära evenemangsarrangörer för att hitta nya sätt att engagera publiken genom unika digitala upplevelser och dataanalys. Denna webb- och mobilapp skapar mycket anpassade appar för liveevenemang. Appen tillåter evenemangsarrangörer att märka sitt evenemang och spåra sin publik. Appanvändare kan delta i digitala upplevelser skräddarsydda för dem.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down