PCG logo
Artikel

I vilket skede är en molntjänst bra för ett litet eller medelstort företag?

customHeroImage

I en dynamisk affärsverksamhet kan ditt företag hamna vid ett vägskäl där ni undrar om er traditionella IT-installation håller måttet och är redo för framtiden. Kan er nuvarande infrastruktur möta kraven från växande datavolymer och nya samarbetsbehov? Molntjänsternas potentiella kostnadsbesparingar har en stark dragningskraft, men du kanske samtidigt oroar dig för hur du ska navigera i okänt terräng, hantera potentiella driftstörningar och hålla dina data säkra. Det är en balansgång mellan bekvämlighet med det välbekanta och potentialen för en resa till en mer dynamisk och effektiv framtid.

Tecken på att din organisation bör titta på molntjänster

Så när är det rätt tid att göra övergången? Svaret varierar för varje SMB, men det finns några varningssignaler som är universella, t.ex. ökad ineffektivitet, stigande underhållskostnader eller en växande insikt om att din nuvarande IT-konfiguration blockerar dina affärsmål. Att identifiera dessa tecken och förstå dina specifika affärsbehov kan hjälpa dig att välja den bästa tidpunkten för att dra nytta av hyperscalers molntjänsters omvälvande kapacitet.

image-764f8dc28684

Fördelar med molnet

Att gå från en traditionell IT-infrastruktur till en molntjänst erbjuder många potentiella fördelar. Oavsett om övergången drivs av växande krav på datalagring, en strävan efter att skapa samarbets- och distansarbetsplatser eller en mer flexibel och skalbar infrastruktur, kan den lösa olika utmaningar. Det är ett strategiskt steg som främjar tillväxt, effektivitet och modernisering av verksamheten.

Steg för att införa molntjänster

Vilka är våra verksamhetsbehov?

För att lyckas med migreringen till molnet måste små och medelstora företag (SMB) göra en grundlig utvärdering av sina affärsbehov. Denna utvärdering bör ta hänsyn till följande:

 • Allmän bedömning av verksamhetsbehov: Gör en grundlig undersökning av nuvarande infrastruktur, applikationer och data för att identifiera lämpliga migreringar.
 • Krav på skalbarhet: Utvärdera skalbarhetsbehoven och se till att molnlösningen tar hänsyn till verksamhetens potentiella tillväxt.
 • Förväntningar på prestanda: Fundera över vilka resultat ni förväntar er och hur molntjänsten kan uppfylla eller överträffa dessa förväntningar.
 • Säkerhetsöverväganden: Prioritera säkerhet och utvärdera molntjänstleverantörens säkerhetsåtgärder vad gäller skydd av känsliga uppgifter.
 • Anpassning till verksamhetsmålen: Utvärdera de potentiella fördelarna med den valda molntjänstleverantören i förhållande till era bredare verksamhetsmål, t.ex. kostnadsbesparingar, ökad flexibilitet och bättre samarbete.
 • Regelefterlevnad och datastyrning: Förstå och hantera krav på regelefterlevnad och datastyrning för att säkerställa efterlevnad av branschstandarder.

Ett sista viktigt (och ofta förbisett) steg är att engagera alla relevanta intressenter i bedömningsprocessen, inklusive IT-team och slutliga användare. Detta hjälper dig att skapa en helhetsbild av dina verksamhetsbehov och understödjer alla tidigare överväganden.

image-70098dd7fde7

Att välja leverantör

Valet av rätt hyperscaler att samarbeta med är ett viktigt beslut som bör gå utöver ren vana eller preferens. Det faktum att du har använt en viss leverantör tidigare behöver inte nödvändigtvis betyda att de passar bäst. Oavsett om det handlar om AWS, Azure, eller Google Cloud, kan skillnaderna i tjänsteutbud, global infrastruktur, prismodeller och specialiserade verktyg ha stor inverkan på hur väl de passar era specifika verksamhetsbehov och mål. Rätt hyperscaler kan förbättra skalbarhet, säkerhet och prestanda, vilket gör din molnresa smidigare och mer effektiv.

Att välja modell

För att bättre förstå när och hur flytten ska genomföras behöver ni en strategi för er migration till molnet. Valet av modell beror på faktorer som applikationens karaktär, affärsmål och vilken nivå av omvandling organisationen är redo att genomföra. Varje strategi har för- och nackdelar, och det optimala tillvägagångssättet innebär ofta en kombination av dessa strategier baserat på organisationens behov. Här är några vanliga tillvägagångssätt:

 • Rehosting (lyft och flytt): Det här är en enkel metod där du flyttar befintliga applikationer till molninfrastrukturen utan att göra några ändringar. Det är en snabb migreringsmetod men kanske inte fullt ut utnyttjar molnbaserade funktioner.
 • Re-platforming (lyfta, förändra och flytta): Denna strategi optimerar applikationer för att dra nytta av molnfunktioner. Det kan innebära små ändringar för att förbättra prestanda eller använda specifika molntjänster.
 • Refaktorisering (ny arkitektur): Detta innebär en betydande förändring av applikationsarkitekturen för att utnyttja molnbaserade funktioner fullt ut. Det betyder ofta att monolitiska applikationer bryts ned till mikrotjänster eller att serverlös databehandling används.
 • Återköp (ersättning): Det innebär att man kasserar den befintliga applikationen och köper en som är molnbaserad, t.ex. att man går från ett lokalt CRM-system (Customer Relationship Management) till ett molnbaserat CRM-system.
 • Pensionera: Ibland pensioneras eller stängs applikationer som inte längre behövs.
 • Behålla: I vissa fall kan det vara klokt att behålla specifika applikationer på plats av skäl som rör lagstiftning eller regelefterlevnad.

Tips för en smidig övergång

Även om övergången till molnet kan vara krokig och alla vägar är olika, så finns det några allmänna tips som du kan följa för att få en bekvämare resa:

 • Börja litet och skala upp: Börja med en pilot-migrering eller flytta mindre viktiga applikationer först för att få tillräckligt förtroende innan en fullskalig migrering.
 • Regelbunden säkerhetskopiering och testning: Säkerhetskopiera data regelbundet och genomför grundliga tester för att garantera att data fungerar och är intakta efter migreringen.
 • Övervaka kostnader: Håll koll på molnutgifterna och optimera resurserna.

Det kan vara överväldigande att navigera i de komplicerade förberedelserna inför organisationens övergång till en molntjänst. Om tanken på att hantera hela processen på egen hand verkar skrämmande är det inte bara klokt utan även strategiskt smart att söka expertråd. Professionell vägledning kan ge ovärderliga insikter och effektivisera beslutsfattandet, vilket sparar tid och resurser. Det kan vara nyckeln till att ta vara på den fulla potentialen i er molnresa.

Utbildning av ert team

Det är viktigt att se till att teamet är med på tåget från början, och den främsta delen av detta är att anpassa allas förståelse för tekniken. Övergången till molnplattformar kräver nya operativa metoder, så förberedelserna bör omfatta:

 • Tekniska färdigheter i att använda molnplattformar.
 • Förstå nya gränssnitt kopplade till molntjänster.
 • Att förstå säkerhetsprotokoll som är relevanta för molntjänster.
 • Kompetens inom samarbetsverktyg som är integrerade i molntjänster.

Genom att främja en kultur av kontinuerligt lärande med betydande utbildningsinvesteringar får personalen möjlighet att utnyttja molnteknikens fulla potential. Detta förbättrar i hög grad organisationens effektivitet, flexibilitet och tekniska kompetens.

Läs mer här: Förbered ditt team för molnet!

image-198edc151dbc

Molnmigrering i praktiken

En av de vanligaste anledningarna till att ett företag börjar använda molnet är att de inser att deras nuvarande IT-infrastruktur håller dem tillbaka snarare än driver på deras tillväxt.

Tänk dig ett hypotetiskt medelstort e-handelsföretag som står inför en kraftig ökning av sin trafik online. De inser att deras nuvarande infrastruktur har svårt att hantera den ökade efterfrågan, vilket leder dem till att överväga en övergång till en hyperscaler-molnlösning. Detta strategiska val gör det möjligt för dem att smidigt skala resurser baserat på trafikfluktuationer, förbättra kundupplevelsen och potentiellt öka försäljningen.

I en annan vanlig situation kan ett multinationellt företag brottas med problemen med att hantera lokala servrar och garantera global anslutning. De byter till en hyperscaler-molntjänst för en mer centraliserad och skalbar lösning. I den här situationen skulle migreringen underlätta samarbetet mellan internationella team, förbättra datatillgängligheten och erbjuda en säker och kostnadseffektiv plattform.

I båda fallen kan identifiering av ineffektivitet och begränsningar i de befintliga konfigurationerna hjälpa dessa organisationer att planera för en bättre migrering, vilket resulterar i förbättrad prestanda, skalbarhet och övergripande smidighet i verksamheten.

Slutsats

Utifrån dessa exempel kan vi se att en övergång från traditionell IT till molntjänster från hyperscalers kan effektivisera verksamheten och förbättra produktiviteten. Denna förändring kräver en heltäckande strategi, oavsett om den motiveras av förändrade affärsbehov eller en önskan om en mer flexibel infrastruktur. Glöm inte att varje organisations resa är unik, och att söka expertråd kan vara en viktig faktor för att lyckas med migreringen.

Smidig molnövergång med PCG

Funderar ni på att ta steget över till molnet? PCG kan vara er pålitliga guide och se till att övergången blir smärtfri. Vi erbjuder omfattande stöd i varje steg, från att utvärdera era affärsbehov till att välja rätt hyperscaler. Vi kan vara din kompanjon när det gäller att utnyttja den fulla potentialen hos hyperscalers molntjänster.

Kontakta oss idag!

Läs mer

Fallstudie
Telekommunikationer
AWS Lambda
AWS S3
Serverless
Använd AWS Lambda för att driva en serverlös plattform för händelsehantering

Vad är Festyvent? Festyvent arbetar nära evenemangsarrangörer för att hitta nya sätt att engagera publiken genom unika digitala upplevelser och dataanalys. Denna webb- och mobilapp skapar mycket anpassade appar för liveevenemang. Appen tillåter evenemangsarrangörer att märka sitt evenemang och spåra sin publik. Appanvändare kan delta i digitala upplevelser skräddarsydda för dem.

Läs mer
Artikel
Att bemästra operativ kvalitet: En guide till en smidig molnresa

En guide till pelaren för operativ kvalitet i AWS Well-Architected Framework, som betonar vikten av processförfining, automatisering och kontinuerlig förbättring av molndriften.

Läs mer
Artikel
DevOps
Hur man kommer igång med AWS DevOps-verktyg

En detaljerad guide för att komma igång med AWS DevOps-verktyg, jämföra färdiga lösningar och gör-det-själv-lösningar, och insikter i hur man optimerar pipelines för effektivitet och kontroll.

Läs mer
Artikel
Pålitlighetspelaren i AWS välarkitekterade ramverk

En djupgående analys av AWS Well-Architected Framework's Reliability Pillar: dess påverkan, strategier för flexibilitet, verkliga tillämpningar och avgörande roll för att garantera systemprestanda och digitalt rykte.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

United Kingdom
Arrow Down